Cautare in site
x inchide

DE CE SĂ ALEGI EXPERT AKTIV GROUP

Expert Aktiv Group furnizor de cursuri autorizate ANC, activează pe piaţa românească de training, încă din anul 1995.

Spiritul de echipă, ideile, profesionalismul, sunt valorile care ne-au propulsat, bazându-ne de fiecare dată pe rolul fiecărui eveniment, pe dinamismul, creativitatea şi competenţa echipei şi asta ne face să fim în top.

1995 ANUL PRIMELOR CURSURI SUSȚINUTE
156 TRAINERI SPECIALIZAȚI
5814 CURSURI SUSȚINUTE
48773 CURSANȚI

CURSURI EXPERT AKTIV GROUP

Suntem specializaţi în derularea programelor de perfecţionare/specializare pentru aproximativ 70 de ocupaţii, adresate tuturor nivelurilor de studii, având un portofoliu de programe adresat atât sectorului public, cât şi celui privat.

Ne găsiți și în catalogul SICAP: CUI RO7632527 SAU COD CPV 80000000-4 – Servicii de învățământ și formare profesională (Rev.2)

 

 

Toate cursurile
Cursuri control
Cursuri domeniul juridic
Cursuri management
Cursuri contabilitate și audit
Cursuri resurse umane și salarizare
Cursuri administrație publică
Cursuri comunicare, relații publice
Cursuri mediu și deșeuri
Cursuri autorizate ANC

Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

noutăţi legislative în întocmirea documentaţiei de amenajare a teritoriului, urbanism, cadastru şi publicitate imobiliară

09.12 - 12.12 Sinaia

Sistemul de Control Intern SCIM

implementare, dezvoltare, proceduri, riscuri şi control

09.12 - 12.12 Sinaia

Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

în conformitate cu prevederile CODULUI CIVIL şi legislația complementară

09.12 - 12.12 Sinaia

Inspector Salarii

soluții practice la cele mai frecvente probleme privind salarizarea

09.12 - 12.12 Sinaia

Purtătorul de Cuvânt, Informarea Publică și Relațiile cu Mass-media

ghid de bune practici şi gestionarea situațiilor de criză

13.12 - 16.12 Sinaia

Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

drepturi şi obligaţii în relaţia cu angajaţii, furnizorii şi autorităţile cu atribuţii de control

13.12 - 16.12 Sinaia

Codul Muncii

probleme practice ridicate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr.53/2003 modificată la zi

13.12 - 16.12 Sinaia

Controlul Financiar Preventiv Controlul Financiar de Gestiune

noile norme metodologice privind exercitarea CFP şi noutăţi legislative asociate

13.12 - 16.12 Sinaia

Etică şi Integritate

implementarea SNA; elaborarea practică a PLANULUI de INTEGRITATE

13.12 - 16.12 Hotel Sinaia, Sinaia

Sistemul de Control Intern Managerial SCIM

implementare, dezvoltare, proceduri, riscuri şi control

14.12 - 17.12 Hotel Ramada Sibiu, Sibiu

Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

soluții la problemele privind răspunderea patrimonială; administrarea bunurilor în cadrul UAT

14.12 - 17.12 Hotel Ramada Sibiu, Sibiu

Protecţia Datelor cu Caracter Personal

obligații legale, implementarea şi impactul aplicării GDPR, inclusiv în condiții de criză

14.12 - 17.12 Hotel Ramada Sibiu, Sibiu

Responsabil Mediu şi Deşeuri

reguli noi privind regimul deşeurilor conform Ordonanței de urgență nr.92/2021

16.12 - 19.12 Sinaia

Auditul Intern în Sectorul Public

noutăți legislative asociate planificării şi derulării misiunilor de audit

16.12 - 19.12 Sinaia

Management Resurse Umane

CODUL MUNCII 2021, Legea nr.53/2003, actualizată

16.12 - 19.12 Sinaia

Comunicare

comunicare pe timp de criză, relații publice, managementul conflictelor şi gestionarea situațiilor de criză

16.12 - 19.12 Sinaia

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

Formulare standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare

10-09-2021

Ordinul nr.1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii a fost publicat în Monitorul Oficial …

Citește tot

LEGEA nr. 55/2021, privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

07-04-2021

Parlamentul României a adoptat legea enunţată. Ȋn acest sens, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și …

Citește tot

LEGEA 58/2021, noi modificări aplicabile din 8 aprilie 2021 (Kurzarbeit)

Ȋn Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021 s-a publicat Legea 58/2021 pentru aprobarea OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind …

Citește tot

Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, prin OUG nr. 25/2021

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 25 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. …

Citește tot

LOCAȚII

Echipa EAG oferă în exclusivitate pentru instituţia/compania dumneavoastră, servicii de instruire în cele mai bune locaţii.

Ne ocupăm de toate detaliile: cazare, masa, săli de conferință, suport curs etc, pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra pe informațiile cursului la care participati.

TOATE LOCAȚIILE

CE SPUN CLIENȚII NOȘTRII

ABONARE NEWSLETTER