REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE vă invită să participaţi la cel mai important eveniment în domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA DE IARNĂ, ACHIZIŢII PUBLICE

legislația și impactul acesteia asupra derulării achizițiilor publice

centrul de conferinţe COMPLEX ANA HOTELS, POIANA BRAŞOV

14 – 17 DECEMBRIE 2023

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP;

• specialişti achiziţii publice control ex-ante;

• experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere:

Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă; atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din PNRR.
Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
Cumpărarea directă și procedura proprie; Praguri, obligații și diferențe.
Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
Contravenții în materia achizițiilor publice.
Interpretarea situațiilor pentru care nu există o reglementare explicită prin aplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice și a principiilor de interpretare din drept.
Aplicații practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
• Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a prețurilor.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
Teme de interes care au suferit modificări/noi interpretări legislative:
• Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire. Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
• Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
• Reguli privind ajustarea prețului. Norme cu impact în materie.
• Noi reguli privind stabilirea prejudiciilor.
• Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
• Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau tel/fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 07 Decembrie 2023.

Coordonator eveniment: Alina Cristea: 0753.025.991
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF DE INSTRUIRE*: 900 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic, coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

TARIF SERVICII HOTELIERE:

COMPLEX ANA HOTELS: 3.650 LEI/ PARTICIPANT* (TVA inclus)

HOTEL RIZZO: 1.870 LEI/PARTICIPANT* (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs.

AVANTAJE !!!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.