Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la cel mai important eveniment din domeniul achizițiilor publice:

ACADEMIA SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE 2024

legislația și impactul acesteia asupra derulării achizițiilor publice

15 – 18 februarie 2024, POIANA BRAŞOV, COMPLEX ANA HOTELS

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP;

• specialişti achiziţii publice control ex-ante;

• experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ȘI TEME în dezbatere:
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante (HG nr.1330/ dec 2023).
Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă; atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din PNRR.
Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
Cumpărarea directă și procedura proprie; praguri, obligații și diferențe.
Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Contravenții în materia achizițiilor publice.
Aplicații practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
•Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a prețurilor.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
Teme de interes care au suferit modificări/noi interpretări legislative:
• Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire. Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
• Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
• Reguli privind ajustarea prețului. Norme cu impact în materie.
• Noi reguli privind stabilirea prejudiciilor.
• Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
• Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.
Alte aspecte practice de interes pentru participanți.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE INSTRUIRE : 920 lei/participant

Include: mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

TARIF SERVICII HOTELIERE*:
COMPLEX ANA HOTELS – 5.080 lei/participant (TVA inclus)
HOTEL RIZZO – 1.880 lei/participant (TVA inclus)

 Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale 

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro
sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 16 FEBRUARIE 2023.
Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Alina Cristea: 0753.025.991     

    Partener