REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE, în parteneriat cu EXPERT AKTIV GROUP,
vă invită să participaţi la:

SEMINAR ACHIZIŢII PUBLICE
cu tema:
aspecte practice privind derularea achizițiilor publice

13 Iunie 2024, București, Centrul de conferințe Hotel Radisson Park Inn

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;

specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

OUG nr.52/mai 2024 pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale.
Ordinul ANAP nr. 840/22.04.2024 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate și regularitate.
OUG 3/2024 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie.
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Cumpărarea directă și procedura proprie; praguri, obligații și diferențe.
Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor; Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Aspecte practice privind programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare, aplicarea factorilor de evaluare, proporționalitatea și justificarea acestora, precum și formule de ajustare a prețurilor.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare; Utilizarea noilor formulare eForms în SEAP;
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante;
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.
Responsabilizarea autorităților contractante privind transmiterea în termenul legal a documentației necesară soluționării contestațiilor;
Interconectarea și interoperabilitatea SEAP cu baza de date a CNSC astfel încât contestațiile formulate de operatorii economici să devină publice de la data înregistrării la CNSC;
Măsuri de creștere a integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice conform strategiei naționale anticorupție 2021-2025.
La cerere se vor aborda și problemele privind ONAC și îmbunătățirea sistemului de achiziții de produse medicale destinate entităților din cadrul Sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat (SNAMUPAC).
Aspecte practice și particulare pentru operatorii economici.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 06 Iunie 2024

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE: 920 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)

Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.