Cautare in site
x inchide

Alte precizări privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

Adaugat la

Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, a fost inițiată de președintele ANAP la 17 aprilie 2019.
În acest sens, Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Lipsa precizărilor prevăzute la alin. (1) determină inaplicabilitatea posibilității de ajustare prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială.”
2. La articolul 4, alineatele (2) și (5) se abrogă.
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire, cât și în contract, o formulă de revizuire a prețului contractului”.

Pentru mai multe informații, soluții și interpretări legislative, va invităm să participați la cursurile autorizate ANC, seminariile, forumurile privind achizițiile publice, organizate de Expert Aktiv Group: CONFERINŢA NAȚIONALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE – ediția a XIII a, Bune Practici în Achiziţii Publice, Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP.

ABONARE NEWSLETTER