Cautare in site
x inchide

OUG pentru modificarea pachetului legislativ privind achizițiile publice

Adaugat la

Prin Ordonanța de Urgență adoptată în ședința de Guvern din 24 mai 2018, au fost modificate patru legi și două ordonanțe de urgență, de o importanță majoră, după cum urmează:
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
• OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
• OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
Actul normativ a fost adoptat având în vedere „necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local”, potrivit notei de fundamentare.
„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite, în acest scop, de Curtea de Conturi a României”, este una din modificările importante, vechea prevedere făcând referire la : „constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterilor”.

Pentru mai multe informații, analize și dezbateri, în baza celor mai noi modificări legislative, va invităm să participați la cursurile organizate de Expert Aktiv Group și Revista de Achiziții Publice: Noua platformă a achizițiilor publice SICAP și Bune practici în achizițiile publice.

ABONARE NEWSLETTER