CONFERINŢA NAŢIONALĂ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

implementarea şi impactul Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale

10 mai 2018, Hotel Intercontinental, București

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Marius Pîrvu

Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.)

experți din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

avocaţi, consultanţi de specialitate în implementarea procedurilor privind sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal

Ionuț-Cornel SAVU

inspector principal de poliție, Şef Oficiu Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

OBIECTIVE

Din 25 mai 2018 se vor produce schimbări importante în legislaţia privind protecţia datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (RGPD). Evenimentul se adresează autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv spitale si unitati administrative, companiilor de drept public şi privat, organizaţiilor/firmelor private, sindicate, ONG-urilor care procesează date cu caracter personal, pentru adaptarea la noile cerinţe legislative şi implementarea noilor măsuri tehnice şi organizatorice menite să asigure o protecţie adecvată a acestora, referindu-ne la: datele angajaţilor, datelor clienţilor în scopuri de marketing, a datelor de sănătate, cazier fiscal sau judiciar etc., toate aceste situaţii transformând organizaţia/compania/instituţia într-un subiect al RGPD.

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:

Necesitatea adoptării unui regulament în materia protecției datelor în UE: scopul GDPR; domeniul de aplicare material/ teritorial; relația operator / împuternicit; rolul autorităților naționale de supraveghere.
Consimțământul – prelucrarea datelor și consimțământul: prelucrarea datelor și consimțământul persoanei vizate; condițiile consimțământului; prelucrarea datelor fără consimțământul persoanei vizate.
Responsabilul cu protecția datelor: necesitatea DPO; numirea DPO; sarcini și pregătire; cerințe DPO; funcționar sau contractual; contractul de servicii.
Raspunderea juridică și sancțiuni: calificarea sancțiunilor; condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative; încălcările ce vor fi sancționate și caracterul lor; cuantumul sancțiunilor; garanții procedurale eficiente.
Impactul Regulamentului asupra răspunderii civile; Protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil.
Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului.
Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite.
Ofiţerul (responsabilul) de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer) rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:
• desemnare şi principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO în domeniul public/ în domeniul privat;
• semnificaţie privind: „Autoritate publică sau organism public”, „Activităţi principale”, „Pe scară largă”, „Monitorizarea periodică şi sistematică” „Monitorizarea conformității”, „Categorii speciale de date”;
• publicarea şi comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
• resursele necesare; instrucţiuni şi „îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor în mod independent”;
• demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea cu deficienta a sarcinilor sale; conflictul de interese;
• sarcinile DPO; abordarea bazată pe risc; rolul DPO în păstrarea evidenţei;
• cooperarea cu autoritatea de supraveghere şi asumarea rolului de punct de contact.
Managementul riscurilor şi al incidentelor:
• evaluarea impactului asupra protecţiei datelor;
• măsuri de reducere a riscurilor în procesarea de date personale; îndatoririle operatorilor în cazul incidentelor de date.
Corelarea principiilor de protecţie a datelor, cu prevederile Standardelor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial SCI/M; mediul IT.
Exemple practice privind monitorizarea periodică şi sistematică a persoanelor vizate:
• profilare şi scoring în evaluarea riscurilor;
• monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile; prelucrarea datelor pacienţilor;
• prelucrarea datelor de conţinut, locaţie, trafic de către furnizorii de servicii de internet; companii de asigurări; publicitate comportamentală.
Sarcini speciale ale responsabilului cu protecţia datelor, tehnici şi metode practice de:
• informare şi consiliere a operatorului, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
• monitorizarea respectării Regulamentului;
• consilierea operatorului în realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi monitorizarea executarii acesteia;
• cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere.
Tipurile de răspundere juridică şi sancţiunile potenţiale la care se expun atât operatorii de date, cât şi persoanele împuternicite de aceştia.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare pentru RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL eliberat de Revista de Achiziţii Publice în parteneriat cu Expert Aktiv Group.

TAXA DE PARTICIPARE:

420 LEI (exclusiv TVA), cuprinde:

logistica evenimentului, coffe breack, brunch, prezentările evenimentului pe email-ul participantului

Termen înscriere – 04 mai 2018

  ÎNSCRIERI

  office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021 311 71 01, 0234 313.320

  Coordonator eveniment: Adrian ADAMACHE 0753.025.977

  Eveniment organizat de

  Parteneri

  Susținută logistic de