Revista de achiziții publice vă invită la

CONFERINŢA REGIONALĂ

„soluţii optime pentru prevenţia şi combaterea fraudei în achiziţiile publice”

23 NOIEMBRIE 2018, IAȘI, Grand Hotel Traian

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Conf. univ. dr. Petrică - Mihail MARCOCI

Prorector al Academiei de Poliție, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/ informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii

Specialiști din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Specialiști din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI)

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Perspectiva legală, procedurală și organizațională în contextul noilor prevederi legislative în materia achiziţiilor publice; activitățile antifraudă în domeniul achizițiilor publice.

Vulnerabilităţi, factori de risc şi ameninţări în cadrul sistemului achiziţiilor publice. Analiza elementelor introduse de noile reglementări în materia achiziţiilor publice.

Tehnici și metode practice de intervenție privind direcționarea activităților de monitorizare și control, cât și a strategiei manageriale a achizițiilor publice la nivelul instituției, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de corupție.

Analiza infracţiunilor incidente în materia achiziţiilor publice:

 • Cauzele şi condiţiile care favorizează comiterea ileglităţilor în sistemul achiziţiilor publice; faptele care nu sunt, dar pot fi interpretate ca circumstanțe de corupție/fraudă/conflict;
 • Cazuri privind abordările diferite ale unor fapte cu potențial delictual, care există la nivelul instituțiilor de control și monitorizare administrative sau judiciare, din perspectiva legislației penale și/sau contravenționale și care poate conduce la evitarea acestora la viitoarele proceduri de achiziție publică;
 • Proceduri aplicate care pot afecta patrimoniul instituției sau patrimoniul personal ale persoanelor implicate în procesul achizițiilor publice, din perspectiva legislației penale și/sau contravenționale și care poate conduce la evitarea acestora la viitoarele proceduri de achiziție publică.

Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în domeniul achiziţiilor publice; modalitățile de manifestare a conflictului de interese, precum și elementele de natură organizațional-managerială care pot preveni astfel de situații.

Răspunsul autorităților contractante în fața potențialelor ilegalități ce pot apărea cu ocazia procedurilor de achiziție publică; tehnici de intervenție, independent sau în mod combinat în conformitate cu Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM).

Completarea formularului de integritate parte a documentației de atribuire.

Obligaţiile funcţionarilor publici, a celor cu atribuţii de conducere şi a celor cu atribuții de control (auditori) în situaţia constatării unor nereguli în procedurile de achiziţie publică, sau când există indicii de săvârșire a unor ilegalități.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare eliberat de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TAXĂ DE PARTICIPARE: 480 lei / participant (exclusiv TVA)

Taxa cuprinde: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, consiliere pe toată perioada desfăşurării evenimentului, coffee break şi lunch.

Aşteptăm să ne contactaţi până la data de 19 NOIEMBRIE 2018.

ÎNSCRIERI

e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234/313.320  Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

  Director eveniment:  Nadina COJOCARU  0753.025.978

  EVENIMENT ORGANIZAT DE

  Partener