SEMINAR NAȚIONAL

CONTRACTUL: încheiere, modificare, încetare şi efecte, în conformitate cu prevederile CODULUI CIVIL şi legislația complementară

04 Iunie 2024, Centrul de conferinţe Hotel Park Inn by Radisson, Bucureşti

 

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Bogdan DUMITRACHE

Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 - 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

• Mecanismul încheierii contractelor. Oferta de a contracta, negocieri precontractuale, consecințe ale ruperii intempestive a negocierilor. Semnarea, cu obiecțiuni, a contractului, o soluție în continuare valabilă? Antecontractul. Pactul de opțiune.
• Riscuri pentru creditor: leziunea și impreviziunea.
• Cauze de ineficacitate a contractelor. Aspecte practice particulare, inclusiv de ordin procedural, privind rezoluţiunea şi rezilierea.
• Clauze de agravare a răspunderii contractuale: clauza penală, pactele comisorii, asumarea răspunderii pentru caz fortuit şi forţă majoră, înlăturarea condiţiei punerii în întârziere, decăderea debitorului din beneficiul termenului.
• Mecanisme contractuale de schimbare a părţilor contractului: cesiunea de creanţă, novația prin schimbare de debitor, preluarea de datorie, cesiunea contractului.
• Proceduri judiciare speciale de recuperare a debitelor născute din contracte: ordonanța de plată și cererile cu valoare redusă.
• Proceduri execuționale de recuperare a debitelor contractuale: contractele-titluri executorii. Avantaje.
• Soluții şi aspecte practice privind excepțiile aplicate conform Codului Civil, contractelor de achiziții publice.
• Legislație actualizată; modificări şi completări la zi.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

TARIF DE INSTRUIRE: 920 lei exclusiv TVA
Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, lunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 28 Mai 2024, e-mail office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Andreea APARASCHIVEI 0753.025.995     

    EVENIMENT ORGANIZAT DE