ŞCOALA DE ACHIZIŢII PUBLICE, organizată de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE, vă invită să participaţi la cursul cu tema: ACHIZIŢII PUBLICE

Cursul Achiziții Publice se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale, reprezentanți primării, consilii locale, județene și autorități publice, juriști și avocați, asociații patronale și profesionale.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin acest curs este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Achiziții Publice se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.

La cursul  Achiziții Publice vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri Achiziții Publice

• reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;
• avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;
• specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice.

AVANTAJE Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Achiziții Publice

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Achiziții Publice

OUG nr.52/mai 2024 pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale.
Ordinul ANAP nr. 840/22.04.2024 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate și regularitate.
OUG nr.3/2024 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie.
Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă.
Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
Cumpărarea directă și procedura proprie; praguri, obligații și diferențe.
Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
Contravenții în materia achizițiilor publice.
Aspecte practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
• Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a prețurilor.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare; Utilizarea noilor formulare eForms în SEAP;
Reguli de bună practică privind criteriile de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri; alegerea factorilor de atribuire; modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție); reguli privind ajustarea prețului.
Reguli privind stabilirea prejudiciilor; Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări; Proporționalitatea criteriilor de calificare.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante;
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.
Responsabilizarea autorităților contractante privind transmiterea în termenul legal a documentației necesară soluționării contestațiilor;
Interconectarea și interoperabilitatea SEAP cu baza de date a CNSC astfel încât contestațiile formulate de operatorii economici să devină publice de la data înregistrării la CNSC;
Colaborarea CNSC cu completurile specializate în materia achizițiilor publice, înființate la nivelul Curții de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice, în ceea ce privește armonizarea metodologiei aplicabile în procesul de soluționare a contestațiilor.
Măsuri de creștere a integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice conform strategiei naționale anticorupție 2021-2025.
La cerere se vor aborda și problemele privind ONAC și îmbunătățirea sistemului de achiziții de produse medicale destinate entităților din cadrul Sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat (SNAMUPAC).
Aspecte practice și particulare pentru operatorii economici.

10% DISCOUNT LA TARIFUL DE PARTICIPARE PENTRU ABONAŢII REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.