ŞCOALA DE ACHIZIŢII PUBLICE, organizată de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE, vă invită să participaţi la cursul cu tema: ACHIZIŢII PUBLICE

Cursul Achiziții Publice se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale, reprezentanți primării, consilii locale, județene și autorități publice, juriști și avocați, asociații patronale și profesionale.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin acest curs este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Achiziții Publice se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.

La cursul  Achiziții Publice vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri
Achiziții Publice

• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);
• consultanți, experți şi specialişti în achiziţii publice;
• avocați specializați în achiziții publice.

AVANTAJE Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Achiziții Publice

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Achiziții Publice

Noutăţi legislative aplicabile; analiză şi dezbateri:
OUG nr.26/ martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
HG nr.342/ martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.
HG nr. 297/ martie 2022 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
OUG nr. 19/ martie 2022 privind garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;
OUG 12/2022, pt. modif. și complet. OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;
Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/martie 2022 pt. modif. si completarea HG nr. 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016) si HG nr. 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016)
Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr.1837/170/2021;
Notificări și ghiduri ANAP 2022;
Factura electronică în achizițiile publice;
Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021;
Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform Ordin ANAP nr.1170/2021
Reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OUG nr.3/august 2021:
Practici privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.
Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută.
Pregătirea achiziției publice.
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului.
Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant.
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare.
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.
Noutăți privind strategia de contractare.
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese.
Practica E-Certis şi DUAE.
Operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.
Bune practici privind Platforma SEAP.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post.
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile. Contestații şi efecte. Termene în funcție de valori estimate.
Remediile și căile de atac.
Sediul materiei: Instrucțiuni si notificari ANAP; formularele standard electronice (“eForms”). Lg. 98/2016/ Lg. 99/2016/ Lg. 100/2016/ Lg. 101/2016. OUG nr. 23/2020; Lg nr. 199/2020; HG nr. 485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.