Cursul Arhivare şi Gestiune Documente asigură o formare completă, teoretică şi practică în domeniul gestionării şi arhivării documentelor. Se dorește a fi de un real ajutor persoanelor cu atribuţii în domeniu, tuturor conducătorilor, persoanelor responsabile şi managerilor din cadrul societăților comerciale, companiilor naționale, regiilor autonome, institutelor naționale de cercetare, personalului din cadrul instituțiilor publice, asociațiilor și celorlalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, cu sediul în străinătate.

Cursul Arhivare şi Gestiune Documente se adresează şi organismelor prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurilor de pensii facultative, fondurilor de pensii administrate privat şi altor entităţi organizate pe baza Codului Civil, tuturor celor care au în obligația de serviciu să gestioneze și să arhiveze cu corectitudine documentele atât pe suport de hârtie cât și pe suport informatic. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face conform unor reguli specifice, care vor fi cunoscute și analizate în detaliu în cadrul cursului. Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile se face, și în 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice, OMFP nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, dar cu câteva modificări legislative, inclusiv privind răspunderea, necesar a fi cunoscute de persoanele care activează în domeniu.

La cursul Arhivare şi Gestiune Documente, vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de legislația în vigoare față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică, organizație, care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta sistemul de gestiune a arhivării documenelor.

Printre avantajele participării la  acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri
Arhivare şi Gestiune Documente

• experţi/specialişti în managementul şi controlul gestiunii şi arhivării documentelor;
• consilieri superiori de specialitate din cadrul Arhivelor Naționale ale României.

AVANTAJE Arhivare şi Gestiune Documente

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Arhivare şi Gestiune Documente

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională..

Tematica
Arhivare şi Gestiune Documente

Proceduri de lucru, obligații legale şi regimul sancțiunilor:
Elemente de bază a activității de arhivare: Înregistrarea şi circuitul documentelor la nivelul unei organizaţii; redactarea nomenclatorului arhivistic; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor; aplicarea normelor de protecție a mediului;
Păstrarea şi conservarea documentelor în depozitul de arhivă;
Specificitatea arhivării şi gestiunii documentelor în instituțiile publice; prelucrarea arhivistică a documentelor;
Constituirea arhivei la nivelul compartimentelor creatoare şi inventarierea curentă;
Entitățile care au obligații speciale și modul de păstrare și arhivare a documentelor;
Administrarea şi evidenţa documentelor la nivelul depozitului de arhivă; predarea documentelor istorice la Arhivele Naţionale;
Particularităţi şi obligaţii ale operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice; Criterii de alegere a furnizorului;
Obligaţii în relaţia cu Fiscul privind documentele și datele arhivate în format electronic;
Termene de păstrare a documentelor;
Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al creării unei arhive electronice (Document management system – DMS):
Regimul juridic al arhivării şi păstrării registrelor şi a documentelor financiar-contabile etc. Spaţiile unde pot fi păstrate actele financiar-contabile;
Pregătirea documentelor pentru arhivare electronică, gestiunea lor; obligaţii prevăzute de art.109, din Codul de procedură fiscală;
Consultarea arhivei electronice – selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor şi extraselor; eficienţa utilizării arhivării electronice;

Sistemul de căutări şi raportări al DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM – DMS;
Eliminarea din arhivă a documentelor după expirarea termenului legal de păstrare, cu proces verbal adăugat în Registrul de evidență;
Implementarea normelor GDPR şi activitatea de arhivare;
Soluții şi recomandări practice privind recuperarea şi salvarea arhivei în caz de necesitate; securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securităţii, semnătura digitală;
Sancțiuni, răspunderi şi obligaţii legale ale compartimentelor de specialitate, precum şi în nume personal; amenzile prevăzute de legiuitor;
Gestionarea documentelor şi managementul modern al organizaţiei: răspundere, control şi evaluare managerială.
Baza juridică a materiei: OUG nr. 13/2021 prin care documentele privind raportările contabile se vor păstra 10 ani.
OMFP nr.2634/2015, valabil şi în 2023; Gestiunea și protecția bazelor de date conform noului GDPR, cu toate modificările la zi; Legea nr.16/1996 republicată în 2014 privind activitatea de arhivă; Norme privind arhivarea și păstrarea registrelor, legislatia in domeniu, la zi.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2180 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08/06/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE