Cursul Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice se adresează adresează juriştilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor din departamentele de achiziții.

Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Printre avantajele participării la cursul Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice propus de Expert Aktiv Group, se numară : faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației , oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Deasemenea  acest cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară, sau străinătate.

Traineri Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice

Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil.

AVANTAJE Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice

Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt tip de pregătire,  iar pentru aceștia,  se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica
Aspecte juridice de interes pentru societăți comerciale și instituții publice

• Incidente privitoare la încetarea contractului de achiziție publică: Particularități privind rezilierea și denunțarea unilaterală.
• Modificarea contractului de achiziție publică. Noțiune, ipoteze, consecințe. Implicațiile executării lucrărilor efectuate în lipsa unor acte adiționale.
• Certificatul constatator emis de autoritatea contractantă la finalul derulării contractului de achiziție publică. Formularea de pretenții împotriva operatorului. Consecințe asupra garanției de bună execuție. Efectele față de operator ale constatării unei neexecutări a contractului.
• Obligațiile care revin angajatorului în temeiul unor hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit drepturi bănești în favoarea angajatului. Ipoteze (concediere nelegală, neplata unor sume cu titlu de sporuri). Remedii pentru prevenirea și combaterea riscului de creștere a costurilor executării silite.
• Daune-interese moratorii, penalități, dobândă legală. Criterii de distincție în funcție de izvorul (contractual sau extracontractual) al obligației executate cu întârziere și de obiectul obligației (obligația de plată a sumei de bani, obligație de a face). Aspecte practice privind formularea cererii de chemare în judecată, respectiv a cererii de executare silită pentru repararea integrală a prejudiciului cauza prin întârzierea în executarea obligațiilor.
• Efectele rapoartelor Curții de Conturi. Contestația împotriva raportului de control. Obligația entității controlate de a se regresa împotriva terților pentru repararea prejudiciului.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.