Cursul privind Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale, se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor cu pregătire juridică, aparţînând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora, inclusiv cele privind achiziţiile; de asemenea, prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice integrate cu accent pe ideea că răspunderea contractuală este o urmare a principiului forţei obligatorii a contractului şi pe ideea de reparaţie a prejudiciului, în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil şi a legislaţiei de specialitate.

Traineri Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

AVANTAJE Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

Se eliberează Certificat de participare emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

• Clauze privind identificarea părților contractante. Delimitări între filială, sucursală și entități fără personalitate juridică. Implicații procesuale și consecințe în faza executării silite.
• Clauze privind penalitățile. Distincție în funcție de calitatea părților (profesioniști/autorități contractante/persoane fizice/persoane juridice) și de tipul de obligație pentru care sunt stipulate.
• Clauze privind modificarea contractului prin înlocuirea uneia dintre părți. Cesiunea de creanță și cesiunea contractului. Aspecte particulare în legislația achizițiilor publice.
• Clauze privind încetarea anticipată a contractului. Delimitare între denunțare unilaterală și reziliere.
• Clauze privind prescripția extinctivă. Aspecte privind modificarea termenului de prescripție. Conduita creditorului în vederea valorificării dispozițiilor legale favorabile unei prelungiri a termenului.
• Clauze pentru facilitarea executării silite. Constituirea de garanții. Condițiile obținerii unui titlu executoriu.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.