Cursul  Aspecte procedurale ale insolvenței este autorizat ANC și se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor cu pregătire juridică, aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale. .

În cadrul cursului se prezintă cele mai noi specificații referitoare la modificările legislative privind insolvența, dar şi jurisprudență pentru toți cei implicați în cunoaşterea procedurilor specifice.

Printre avantajele participării la acest curs propus de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind contractul, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Deasemenea  cursul Aspecte procedurale ale insolvenței, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară, sau străinătate.

Traineri Aspecte Procedurale ale Insolventei

Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii; specialist în materia insolvenței.

AVANTAJE Aspecte Procedurale ale Insolventei

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Aspecte Procedurale ale Insolventei

pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica
Aspecte Procedurale ale Insolventei

● Noile provocări ale Codului Insolvenţei; Avantajele și dezavantajele stării de insolvență.
● Dimensiunea managerială a insolvenţei; aplicarea măsurilor fiscale în procedura de insolvenţă; insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale; insolvenţa şi mediul de afaceri; Evaluarea în cadrul procedurii de insolvenţă.
● Gestionarea problemelor financiare majore pe care le au primăriile conform prevederilor OUG nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale.
● Aspecte specifice privind Adunarea creditorilor, comitetul creditorilor şi Administratorul special; aspecte de practică judiciară privind numirea şi înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar.
● Deschiderea procedurii. Înscrierea creanţelor în tabelul preliminar/definitiv.
Garanțiile în cadrul procedurii de insolvență. Analiza unor garanții atipice, anterioare deschiderii procedurii insolvenței.
● Activele ce fac parte din masa bunurilor care face obiectul insolvenței; regimul activelor dobândite de debitor după deschiderea procedurii de insolvență.
● În ce condiții se poate invoca o compensare?
● Efectele procedurii de insolvență asupra contractelor în curs la care debitorul este parte; efectele procedurii de insolvență asupra continuării proceselor în curs de soluționare în momentul deschiderii procedurii de insolvență.

● Valorificarea bunurilor în procedura de insolvenţă; Dispunerea şi utilizarea activelor care fac parte din patrimoniu, de catre practicianul în insolvență; regimul creanțelor apărute după deschiderea procedurii de insolvență.
●Normele care reglementează înregistrarea, verificarea și admiterea creanțelor; normele care reglementează distribuția veniturilor încasate în urma valorificării activelor; ordinea de preferință a creanțelor și drepturilor creditorilor în funcție de rangul acestora.
● Favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui concordat preventiv.
● Condițiile și efectele închiderii procedurii de insolvență (în special prin concordat); drepturile creditorilor după închiderea procedurii de insolvență.
● Situația unor acte juridice ale debitorului – acte frauduloase, contracte în derulare, alte situații specifice; garanţia de bună execuţie, factoringul, girul biletelor la ordin, scrisoarea de garanţie bancară.
● Aspecte deosebite privind reorganizarea, planul de reorganizare, falimentul și lichidarea activelor.
● Elemente de contabilitate cu aplicabilitate în procedura de insolvență; instrumentarea contabilă și fiscală privind creanțele neîncasate.
● Răspunderea participanților la procedura de insolvență. Finalul real al procedurii insolvenței (exemple din practică).

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.