Cursul Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniul controlului și în special al Sistemului de Control Intern Managerial. Se adresează și auditorilor, personalului implicat în implementarea și gestionarea SCIM, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări specifice.

Se vor analiza pe parcursul cursului  documentele și raportările specifice, inclusiv problematica controlului efectuat în acest domeniu de către Curtea de Conturi a României sau alte organisme de specialitate. După un îndelungat proces de consultare publică, O.S.G.G. 400/2015 a fost abrogat și înlocuit cu O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

La cursul Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin O.S.G.G. nr. 600/2018 față de prevederile vechiului O.S.G.G. nr. 400/2015, acum abrogat. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

Adrian IVAN, specialist în sistemele de control intern managerial, audit şi managementul riscului;
• experți practicieni în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Auditarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)

Etapele principale privind auditarea sistemului de control intern managerial în ansamblu; obiectivele misiunii de audit a sistemului de control intern managerial.
Cadrul normativ privind controlul intern managerial. Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial.
Etapele generale privind auditarea sistemului de control intern managerial.
Verificarea constituirii și funcționării comisiei de monitorizare; verificarea îndeplinirii atribuțiilor comisiei de monitorizare; documente solicitate.
Disfuncții posibile privind organizarea și funcționarea comisiei de monitorizare; Exemplu de fișă de identificare și analiză a problemei privind funcționarea comisiei de monitorizare; aplicatii practice.
Verificarea modului de elaborare a programului de dezvoltare. Ce trebuie să includă un program de dezvoltare și cum se realizează, potrivit OSGG 600/2018, planificarea activităților pentru implementarea sistemului de control intern managerial în entitate.
Disfuncții posibile privind elaborarea programului de dezvoltare; analiza modului de cercetare a neregulilor semnalate în entitate.
Evaluarea modului de asigurare a consilierii etice a angajaților; exemple practice.
Verificarea elaborării adecvate a procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.
Verificarea modului de identificare a funcțiilor sensibile și de gestionare a riscurilor asociate acestor funcții.
Verificarea modului de definire a obiectivelor și a ipotezelor de planificare.
Verificarea modului de stabilire a indicatorilor de monitorizare a performanței; evaluarea modului de identificare și gestionare a riscurilor.
Verificarea modului de întocmire a procedurilor documentate; verificarea modului de realizare a autoevaluării sistemului de control intern managerial.
Verificarea modului de implementare a fiecărui standard de control intern managerial; aspecte care se verifică de către auditori; deficiențe ce pot fi întâlnite.
Analiză de riscuri aferentă misiunii de evaluare a sistemului de control intern managerial; exemple practice.
Evaluarea inițială a controlului intern aferentă misiunii de evaluare a sistemului de control intern managerial; aplicatii practice.
Programul de misiune privind evaluarea sistemului de control intern managerial; spețe.
Teste pentru misiunea de evaluare a sistemului de control intern managerial.
Exemple de fișe de identificare și analiză a problemei ce pot fi elaborate pentru disfuncții privind sistemul de control intern managerial.
Probele ce susţin constatările auditului efectuat.
Concluzii cu privire la rezultatele auditului public intern; existența și adecvarea reglementărilor privind asigurarea calităţii auditului și implementarea acestora.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.980 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 23/07/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE