Cursul Auditul sistemului de control intern managerial SCIM este autorizat ANC și  se adresează specialiştilor în control intern, audit intern, responsabililor de risc, membrilor Comisiei de monitorizare şi salariaților cu atribuții în proiectarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM.

 

 

Traineri Auditul Sistemului de Control Intern Managerial

ec.dr.Vasile Mircea BUNACIU, specialist în control intern managerial, practician în auditul public intern la nivelul instituţiilor publice; lector Institutul Naţional de Administraţie.

AVANTAJE Auditul Sistemului de Control Intern Managerial

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

CERTIFICARE Auditul Sistemului de Control Intern Managerial

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Auditul Sistemului de Control Intern Managerial

• Planificarea activității de audit intern: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern și a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern și de plan anual de audit intern. Pregătirea misiunii de audit intern ”Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial”.
• Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple pentru misiunea de audit intern ”Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial”. Evitarea erorilor posibile în formularea obiectivelor misiunii.
• Programarea misiunii de audit intern. Evaluarea riscului, managementul riscurilor.
• Evaluarea preliminară a controlului intern. Elaborarea testelor de audit intern.
• Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor.
• Elaborarea raportului de audit intern.
• Valorificarea recomandărilor de audit intern.
• Metode și tehnici practice de evaluare a sistemului de control intern managerial în instituțiile publice.
• Bune practici identificate în sistemul administrației publice cu privire la evaluarea sistemului de control intern managerial.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.