Cursul Auditul Funcției de Achiziții Publice, este acreditat ANC, și îşi îndreaptă atenţia către: auditori interni şi externi, specialisti/experţi achiziţii publice, controlori financiari, evaluatori, manageri, avocaţi, specialişti în achiziţii publice, pentru a face faţă provocărilor din medii ale achiziţiilor publice, beneficiind de experienţa lectorului privind asigurarea unui bun raport cost-beneficiu şi realizarea unui sistem competitiv privind strategiile şi politicile organizaţiei.

Lectorii care susțin acest curs își pun la dispoziția participanților întreaga expertiză pentru analiză și dezbateri privind cele mai noi modificări legislative pornind de la faptul că persoanele angajate în cadrul compartimentului de audit public intern nu trebuie să fie implicate în elaborarea procedurilor sau în desfășurarea activităților supuse auditului.

Printre avantajele participării la cursul Auditul Funcției de Achiziții Publice, organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

 

Traineri Auditul Funcției de Achiziții Publice

Adrian IVAN, Specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Auditul Funcției de Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Auditul Funcției de Achiziții Publice

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Auditul Funcției de Achiziții Publice

• Structurarea auditului achiziţiilor publice pornind de la principalele etape ale procesului de achiziție publică;
• Planificarea spre auditare a funcției de achiziții;
• Etapele, activitățile, documentele, termenele și prevederea legală pentru cunoașterea activității de achiziții publice;
• Riscul asociat funcției de achiziții publice. Exemplificarea unei analize de risc și evaluare a controlului intern în acest domeniu; evaluarea riscurilor în fiecare etapă a achiziţiilor publice;
• Elaborarea programului unei misiuni de audit a funcției de achiziții publice. Conformitatea auditului cu procesul achiziţiilor publice;
• Tehnici de verificare a activității de achiziții publice. Ce probe de audit se culeg în cadrul misiunilor de audit a funcției de achiziții. Când sunt probele culese suficiente și credibile? Exemple de teste.
• Auditarea practicilor de cost din achiziţiile publice:
– evaluarea mediului de control ca cerinţă preliminară pentru identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor;
– revizuirea permanentă a procesului de estimare a volumului contractual: importanţa matricii de cost şi a defalcării bugetului;
– evaluarea practicilor ce urmăresc eficienţa operatiunilor; abordarea practică a indicatorilor cheie de performanţă.
• Întrebări adresate în efectuarea auditului achiziţiilor publice; Metode de investigare în susţinerea dovezilor; documentarea dovezilor stabilirea unui program eficient de urmărire a achiziţiilor publice; urmărirea recomandărilor auditorului;
• Disfuncții și iregularități în domeniul achizițiilor publice. Exemplu de FIAP-uri și discutarea acestora. Exercițiu de elaborare a unui FIAP.
• Elaborarea formularului de constatare și raportare a iregularităților (FCRI). Exemplu practic;
• Elaborarea raportului de audit intern privind funcția de achiziții. Exemplu de prezentare a constatărilor în raport. Se preia integral sau nu FIAP-ul în raport? Se pot formula recomandări fără FIAP?
• Bune practici de costuri în cadrul achiziţiilor publice; studii de caz și exemple.
• Atelier practic privind selectarea unui eșantion bazat pe raționament și elaborarea constatărilor de audit intern în domeniul achizițiilor publice. Participanții vor primi un studiu de caz concret pentru a selecta un eșantion supus analizei, elabora teste, identifica disfuncțiile semnificative, formula disfuncții, iregularități și recomandări în mod practic

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.