Cursul Auditul Intern în Sectorul Public este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină auditori, dar și celor care doresc să fie informați asupra celor mai noi modificări legislative.

Pe parcursul cursului  vor fi analizate documentele specifice desfăşurării activităţii misiunilor de audit intern și vor fi efectuate diverse aplicaţii practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern şi aplicarea metodologiei de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern.

Lectorii care susțin acest curs își pun la dispoziția participanților întreaga expertiză pentru analiză și dezbateri privind cele mai noi modificări legislative pornind de la faptul că persoanele angajate în cadrul compartimentului de audit public intern nu trebuie să fie implicate în elaborarea procedurilor sau în desfășurarea activităților supuse auditului. Activitatea desfăşurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentă şi obiectivă, care dă entităţii o asigurare în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern managerial, oferă consiliere pentru îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. În acelaşi timp, auditorul intern ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

La cursul Auditul Intern în Sectorul Public vor fi analizate toate principiile standardului ocupațional, toate modificările introduse de noua legislație prin comparație cu vechile acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice auditor care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un Sistem de Control Intern Managerial corect.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.De asemenea, cursul se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri
Auditul Intern în Sectorul Public

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Auditul Intern în Sectorul Public

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Auditul Intern în Sectorul Public

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Auditul Intern în Sectorul Public

Strategia dezvoltării auditului public intern prin asigurarea implementării unei strategii unitare dezvoltarea cadrului normativ, metodologic și procedural.
Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice.
Analiză şi dezbateri în baza OSGG nr.600/2018 privind SCIM.

Nereguli şi soluții referitoare la: Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; Normele privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern; OMFP nr.659/2015 cu toate completările din 2018, pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare.
Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:
• stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit;
• planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi Referatul de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe;
• misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare;
• raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern.
Noutăţile privind metodologia de evaluare şi analiză a riscurilor:
• corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată; evaluarea gradului de încredere în controlul intern; exemplu de analiză practică a riscurilor;
• componentele specifice riscului, măsurarea riscului – aplicaţii practice;
• procedura de analiză a riscurilor – identificarea activităţilor/acţiunilor şi a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern.
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a implementării recomandărilor formulate.
Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern.
Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei.
Noutăţi legislative privind derularea procesului de guvernanţă corporativă:
• modele privind guvernanţa corporativă şi principiile guvernanţei;
• teorii asociate: separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”;
• analiza celor 7 piloni ai guvernanţei corporative;
• consiliul de administraţie şi managementul de execuţie: selecţie, atribuţii, revocarea; nereguli posibile;
• raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor.
Auditul procesului de guvernanţă. Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate.
Aplicaţii privind auditarea activităţii de conducere, pe exemplul unei entităţi publice şi auditarea unei activităţi la propunerea participanţilor.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.280 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27/04/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE