Cursul Auditul Intern în Sectorul Public este autorizat ANC, și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină auditori, dar și celor care doresc să fie informați asupra celor mai noi modificări legislative.

Pe parcursul cursului  vor fi analizate documentele specifice desfăşurării activităţii misiunilor de audit intern și vor fi efectuate diverse aplicaţii practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern şi aplicarea metodologiei de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern.

Lectorii care susțin acest curs își pun la dispoziția participanților întreaga expertiză pentru analiză și dezbateri privind cele mai noi modificări legislative pornind de la faptul că persoanele angajate în cadrul compartimentului de audit public intern nu trebuie să fie implicate în elaborarea procedurilor sau în desfășurarea activităților supuse auditului. Activitatea desfăşurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate independentă şi obiectivă, care dă entităţii o asigurare în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern managerial, oferă consiliere pentru îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. În acelaşi timp, auditorul intern ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

La cursul Auditul Intern în Sectorul Public vor fi analizate toate principiile standardului ocupațional, toate modificările introduse de noua legislație prin comparație cu vechile acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice auditor care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un Sistem de Control Intern Managerial corect.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.De asemenea, cursul se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri Auditul Intern în Sectorul Public

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Auditul Intern în Sectorul Public

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Auditul Intern în Sectorul Public

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Auditul Intern în Sectorul Public

Modificări legislative privind realizarea misiunilor de audit public intern:
Planificarea activităţii de audit public intern: strategică, anuală.
Misiuni efectuate: asigurare, evaluare, ad-hoc, consiliere, urmărirea implementării recomandărilor; recomandări neînsușite versus neacceptate.
Domenii de responsabilitate ale auditului public intern: gestionarea riscurilor, controlul intern, guvernanţa.
Prezentare metodologică privind tipurile de audit : audit de regularitate, de sistem, de performanţă.
Supervizarea, ce oferă și ce verifică?
Raportarea activităţii de audit public intern:
Importanţă: Asigurare, Asistenţă şi consiliere, Atragerea atenţiei, Acţiune privind implementarea recomandărilor;
Periodicitate;
Studii de caz privind întocmirea documentelor prevăzute în fiecare etapă a realizării unei misiuni de audit public intern;
Misiuni de audit public intern privind activitățile suport: resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziții publice.
Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea NM;
Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:
• stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit;
• planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi Referatul de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe;
Derularea misiunilor de audit intern; eșantionarea; analiză documente:
• intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit, efectuarea testărilor şi analiza rezultatelor în vederea întocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri şi FCRI-uri); revizuirea documentelor şi constituirea dosarelor de audit; şedinţa de închidere;
• raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final şi sinteza (RAI); difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern;
• urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilități şi realizarea concilierii.
Informații și analiză referitoare la:
Organizarea managementului riscurilor în entitățile publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor.
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor.
Guvernanță corporativă în entități și întreprinderi și Codurile de bună practică; Evaluarea proceselor de guvernanță din entitatea publică;
Auditul procesului de guvernanţă. Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.