Cursul Bune Practici în Activitatea Administratorului Public, se adresează atât administratorului public, dar și personalului în contact cu acesta, asigurând managementul eficient al bunurilor proprietate publică şi privată ale instituției şi are atribuţii de coordonare a unor compartimente de importanță majoră, cum ar fi: fondurile nerambursabile, administrarea domeniului public şi privat. Deosebita expertiză a lectorilor este pusă la dispoziția participanților prin tehnici și metode didactice teoretice dar și practice, prin spețe legislative pentru cunoașterea, învățarea sau îmbunătăţirea practicilor curente pentru că participantul la acest eveniment să devină un profesionist pregătit și capabil să faciliteze interacțiunile și să soluționeze problemele ce se manifestă la nivelul unei comunități. City managerul gestionează un proces continuu de situații în vederea satisfacerii interesului public, pornind de la faptul că administratorul public, primarul, consiliul local, președintele consiliului județean și consiliul județean, creează cadrul adecvat identificării problemelor și propunerii de soluții pentru remedierea acestora.

Tematica
BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI PUBLIC

Identificarea şi formularea obiectivelor strategiei de dezvoltare comunitară şi economică; planul de acţiune pentru implementarea politicilor și strategiilor de dezvoltare locală; rolul administratorului public. Elemente practice privind managementul administrației publice locale. Profilul unui city manager (administrator public); cine poate ocupa această funcție? reguli de bună practică; numirea în funcție, stabilirea și îndeplinirea atribuțiilor specifice, stabilirea și negocierea salariului, eliberarea din funcție. Contractul de administrare: încheiere, actori participanți, conținut, răspundere; Actul administrativ – analiză și aplicabilitate; întocmirea și rolul manualului administratorului public. Evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor privind achizițiile publice și parteneriatul public privat. Metode de monitorizare a activității financiare a instituției: •evaluarea şi raportarea tendinţelor bugetare; •tehnici și metode de asigurare a echilibrului bugetar şi angajarea resurselor bugetare locale; •fundamentarea și documentarea oportunităţilor de finanţare; •gestionarea datoriei publice. Promovarea relaţiilor de colaborare cu parteneri locali, regionali şi europeni. Analiza atribuţiilor…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.