Cursul Codul Muncii  este autorizat ANC și aduce în dezbatere, analiza celor mai recente modificări legislative ale Codului Muncii 2021, ca sprijin al salariaților din domeniul resurselor umane, al inspecției muncii, al salarizării, al legislației în domeniu. Ajută la însuşirea şi aplicarea acestora în domeniul managementului resurselor umane de top, dezvoltarea capacităţii de lider prin determinarea celor mai noi viziuni strategice.

Expertiza lectorilor este pusă la dispoziția participanților în cadrul cursului   în vederea găsirii soluțiilor optime la problemele acestora, fiecare caz în parte fiind tratat cu maximă responsabilitate. Modificările legislative efectuate în cursul anului 2021 vor fi completate de spețe reprezentative, dar și de norme metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației muncii, aspect care țin de REVISAL. Codul Muncii actualizat 2021, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

În cadrul cursului Codul Muncii  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: aceste cursuri sunt organizate pe tot parcursul anului completate cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Codul Muncii , se desfășoară la munte, la mare, în funcție de programul nostru, în locațiile propuse de dumneavoastră, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebită.

Traineri
Codul Muncii

EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Codul Muncii

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Codul Muncii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia ”MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207 sau ”INSPECTOR RESURSE UMANE”, COD COR 333304, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Codul Muncii

OUG 37/2021 – Regulamentul intern şi fişa postului, opţionale la microfirme, prin OUG nr.37/2021.
Digitalizarea relaţiilor de muncă şi modificări importante în legea telemuncii, prin OUG nr.36/2021.
Lamurirea unor neclarităţi în ceea ce priveşte noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, şomajul tehnic, dar şi ajutorul pentru telemuncă.
Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Completări şi modificări legislative la zi privind: Contracte de muncă atipice; Contractul cu fracțiune de normă; Contractul de muncă temporară; Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă la domiciliu; Contractul individual privind telemunca; Contractul Job sharing (de împărțire a muncii); Contractul on call (cu zero ore de muncă).

Noi aspecte practice privind Codul Muncii; Legea nr.213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003.
Prevederi obligatorii de introdus în Regulamentul intern, în noul context legislativ:
• Determinarea gradului de monitorizare a activității salariaților: precizări legate de modul cum organizația supraveghează activitatea online, video şi telefonică a fiecărui salariat sau departament;
• Graficul activităților, pauzele de masă, condițiile programului inegal în condițiile art. 119 din Codul muncii;
• Noua normalitate şi regimul juridic al telemuncii dupa 15 mai 2020;
• Noile obligații introduse în scopul facilitării înregistrărilor în Revisal, în noile condiții legislative;
• Aspecte specifice privind Regulamentul intern al instituțiilor bugetare.
Soluții la modificările legislative recente, cu referință la:
• noi termene pentru încheierea şi transmiterea unui CIM; CM cu fracțiune de normă; modificarea condițiilor de încheiere a CIM; modificarea condițiilor de încheiere a actelor adiționale: detalii practice;
• obligativitatea ținerii evidenței timpului de muncă; impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale; restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; faptele care constituie contravenții şi modul de sancționare;
• suspendarea CIM și efectele sale asupra activității desfășurate de salariat;
• şomajul tehnic; modificarea deducerilor personale; calcul CAS în cazul concediilor medicale;
• „veniturile negative”; noi categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
Aspecte referitoare la CAS…
Funcționalități ale aplicației ReviSal; neînregistrarea în ReviSal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare;sancțiuni şi contestarea acestora.

Particularităţi privind salarizarea personalului din companii naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, unde statul este acţionar majoritar.
Sindicatele şi reprezentaţii salariaţilor. Conflictele de muncă: greva, inspecţia muncii, răspunderea juridică, concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora. Legea Dialogului Social.
SEDIUL MATERIEI: Legea nr. 138/ 2021; Legea nr.206/2020 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind regimul discriminării în relațiile de muncă. Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor. Cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă; digitalizarea unor proceduri şi servicii.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII CAZARE * - HOTEL SINAIA: 980 LEI/PARTICIPANT TARIF SERVICII CAZARE * - HOTEL PALACE: 860 LEI/PARTICIPANT

* serviciile de cazare sunt opţionale.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06/12/2021

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE