Cursul Codul Muncii este autorizat ANC și aduce în dezbatere, analiza celor mai recente modificări legislative ale Codului Muncii 2024, ca sprijin al salariaților din domeniul resurselor umane, al inspecției muncii, al salarizării, al legislației în domeniu. Ajută la însuşirea şi aplicarea acestora în domeniul managementului resurselor umane de top, dezvoltarea capacităţii de lider prin determinarea celor mai noi viziuni strategice.

Expertiza lectorilor este pusă la dispoziția participanților în cadrul cursului   în vederea găsirii soluțiilor optime la problemele acestora, fiecare caz în parte fiind tratat cu maximă responsabilitate. Modificările legislative efectuate în cursul anului 2024 vor fi completate de spețe reprezentative, dar și de norme metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației muncii, aspect care țin de REVISAL. Codul Muncii actualizat 2024, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

În cadrul cursului Codul Muncii  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

De asemenea, cursul Codul Muncii , se desfășoară la munte, la mare, în funcție de programul nostru, în locațiile propuse de dumneavoastră, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebită.

Traineri Codul Muncii

dr. EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Codul Muncii

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Codul Muncii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare și competențe, pentru temele abordate.

Tematica
Codul Muncii

Cele mai noi modificări aduse Codului muncii și legislației speciale:
• Noi modalități prin care un angajat din România își poate lua concediu de odihnă în 2024.
• Noi aspecte privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare.
• Cote de contribuții de asigurări sociale diferite, la condiții speciale de muncă.
• Sumele care pot fi eșalonate în procedura executării către salariați a obligațiilor de plata ale instituțiilor publice.
• Temeinicia concedierii care în aparența nu are la bază motive care țin de persoana salariatului.
• Restituirea sumelor încasate de salariat ca urmare a interpretării eronate a prevederilor legale privind salarizarea.
• Principiul non bis in idem în ceea ce privește sancțiunile disciplinare.
• Înlocuirea zilelor de concediu de odihnă neefectuate cu o indemnizare financiară.
• Hărțuirea morală la locul de muncă. Atingerea personalității, demnității sau integrității unei persoane.
• Calculul termenului de preaviz în cazul concedierii salariatului.
Noutăți ale reglementării raporturilor de muncă;
• discuții practice privind: încheierea și executarea CIM/ modificarea și suspendarea CIM/ încetarea CIM și concedierea;
• mai multe contracte de muncă, fără suprapunerea programului de lucru;
• noi tipuri de concedii (paternal, de îngrijitor etc.) şi zile libere acordate;
• reglementări de substanță privind formarea profesională;
• drepturi suplimentare pentru salariați, referitor la trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile, noi aspecte privind proiectarea fișelor de post.
Contracte de muncă atipice: cu fracțiune de normă, de muncă temporară, individual de muncă pe durată determinată, muncă la domiciliu, privind telemunca, Job sharing (de împărțire a muncii); Contractul on call (cu zero ore de muncă).
Prevederi obligatorii și specifice, cuprinse în Regulamentul intern:
• determinarea gradului de monitorizare a activității salariaților;
• precizări legate de modul cum organizația supraveghează activitatea online, video şi telefonică a fiecărui salariat/departament;
Interpretarea corectă și unitară a dispozițiilor Codului Muncii privind:
• răspunderea părților pentru prejudicii; răspunderea patrimonială a salariatului;
• reținerile din salariu, răspunderea angajatorului; despăgubiri acordate;
• răspunderea disciplinară; efectele suspendării CIM asupra procedurii disciplinare și asupra sancțiunilor disciplinare.
Jurisdicţia muncii. Conflictele de muncă/de drepturi. Competenţa materială şi teritorială de soluţionare a conflictelor de muncă; sesizarea instanţelor;
Preavizul, concediul de odihnă în interiorul termenului de preaviz; repausuri (Legea nr.367/2023).
Conflictul de interese: analiză şi aplicabilitatea clauzelor specifice.
Aspecte specifice, referitoare la CAS: veniturile care nu se cuprind în baza lunară de calcul a CAS; cotele de contribuții prevăzute în noul Cod Fiscal; Tratamentul fiscal aplicabil, din punct de vedere al CAS și CASS, veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități independente.
Beneficiile extrasalariale în legea muncii și legea fiscală.
Noul Cod Fiscal în domeniul salarizării: implicaţii şi soluţii.
● Politici de remunerare şi de plată pentru performanţă a personalului, de eficientizare a cheltuielilor cu salariile personalului.
● Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă. Metode de evaluare.
● Clauza de neconcurenţă: posibilitatea angajatorului de a renunţa la clauză.
Funcționalități ale aplicației REGES/REVISAL, versiunea 6.0.8./6.0.9.: neînregistrarea elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare; sancțiuni şi contestarea acestora.; înregistrarea oricăror contracte suspendate, indiferent de normă sau a oricăror contracte active cu normă întreagă.
Aplicație privind Model contract de muncă 2024: clauze obligatorii în contractul de muncă introduse de Legea. nr. 283/2022 privind completarea și modificarea Codului Muncii.
Aplicaţii privind actele de control ale Inspecţiei Muncii şi căile de atac.
Noua lege a Dialogului Social; Sindicatele şi reprezentaţii salariaţilor. Conflictele de muncă: greva, inspecţia muncii, răspunderea juridică, concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.