Cursul  Comunicare: comunicarea pe timp de criza, relații publice, managementul conflictelor şi gestionarea situațiilor de criză, se adresează managerilor, departamentelor, compartimentelor de comunicare din cadrul organizațiilor, firme private, companii, autorități publice, locale, departamentelor de resurse umane, managerilor de proiecte, celor care doresc să dezvolte o activitate în PR sau să se perfecţioneze în domeniu, și abordează temele specifice ale domeniului relațiilor publice și comunicării, care definesc și conferă valoare modului în care organizația își definește identitatea.

În cadrul acestui curs  sunt vizate aspectele practice ce caracterizează comunicarea interpersonală, de grup, în organizații, de masă, precum și legătura directă dintre comunicare și persuasiune, comunicare și manipulare.

Comunicarea și relațiile publice în acepțiunea modernă a managementului reprezintă o componentă vitală a sistemului de management general al unei organizații, iar experiența lectorului  este pusă la dispoziția participanților prin brainstorming, rollplay interactiv.

La cursul  Comunicare: comunicarea pe timp de criza, relații publice, managementul conflictelor şi gestionarea situațiilor de criză, participantul va acumula noi cunoștințe privind atribuțiile unui responsabil cu relațiile publice și comunicarea. Astfel, un responsabil de relații publice își va construi, întotdeauna, graficul acțiunii pornind de la o solidă bază de cunoștință și experiență, va cunoaște legislația de bază privind activitatea desfășurată de organizația pe care o reprezintă.

Cursul  este absolut necesar și deosebit de important pentru orice agent economic, instituție publică, companie, care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al comunicării corect și eficient. Lectorul va pune la dispoziția participanților tehnici și metode moderne privind comunicarea și stabilirea unor relații publice corecte. Ca și exemplu, din studierea presei se pot obține informații cu privire la renumele instituției sau organizației, reflectarea modului de desfășurare a acțiunilor de relații publice desfășurate de concurență, opoziție, salariați și rezultatele obținute de aceasta, eventualele puncte slabe ale programelor lor de relații publice, greșeli ce pot fi speculate.

Printre avantajele participării la acest curs  , organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: se pot organiza cursuri de acest profil pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou inclusiv din punct de vedere ocupațional, în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune. Avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Comunicare: comunicarea pe timp de criza, relații publice, managementul conflictelor şi gestionarea situațiilor de criză se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate cu cei mai buni experți în domeniu.

Traineri
Comunicare

Specialist practician în managementul comunicării şi conflictelor, expert în tehnici şi metode evoluate de evaluare profesională.

AVANTAJE Comunicare

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Comunicare

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Comunicare

Comunicarea de criză şi rolul managerului: gestionarea crizelor; evoluţia procesului de comunicare pe timpul crizei.
Motivatie și unitatea echipei în perioade de criză.
Comunicare internă; armonie în echipă.
Aspecte practice privind fluxurile de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control.
Analiza practică a principiului “de la comunicare la rezultat”.
Comunicare organizațională și campanii integrate: social media & online strategy; conferințe de presă și speech; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială.
Construirea și motivarea echipei; comunicarea şi identitatea organizaţiei.
Construirea unei baze de date cu jurnalişti; stabilirea unui media-plan; stabilirea unor parteneriate media şi monitorizarea efectelor.
Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.
Rolul specialistului în PR; profilul și reguli de bune practici.
Modalităţi practice de comunicare în instituţii/organizaţii:
• reţele de comunicare: feedback, comunicarea faţă în faţă, comunicarea prin şedinţe; modele, rapoarte;
• documente manageriale: agenda (document de şedinţă), procesul-verbal (minută), scrisoarea (comunicare internă sau externă);
• memorandum; nota internă; raportul managerial;
• relația cu mass-media; monitorizarea presei.
Practica campaniilor de imagine: campanii de imagine pentru instituții publice; campanii de imagine pentru lideri de opinie; campanii de imagine pentru ONG; campanii de relații publice pentru evenimente.
Managementul situaţiilor de risc în sistemul comunicării şi al relaţiilor publice.
Efectele conflictelor în organizaţii asupra grupurilor competitive, relaţiilor dintre grupuri aflate în conflict.
Locuri de muncă dificile şi prezenţa conflictului: surse de conflict, nivele de existenţă ale conflictului, tipuri de conflict.
Managementul timpului și al stresului.
Coaching-ul pentru dezvoltarea performanței.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.