Cursul Contabilitate Bugetară și Management Financiar, se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu.

Prin cursul Contabilitate Bugetară și Management Financiar punem la dispoziţia participanților, din domeniul contabilității instituțiilor și autorităților publice, expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 și toate celelalte completări legislative, vor fi analizate și dezbătute în cadrul cursului

Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului financiar-contabil care are obligativitatea de a aplica orice completare sau modificare legislativă în domeniu.

Avantajele participării la cursului Contabilitate Bugetară și Management Financiar organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri Contabilitate Bugetară și Management Financiar

Petre CRIȘAN, doctor în domeniul contabilității, specialist cu experienţă practică în metodologia financiar – contabilă, contabilitate de gestiune şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, trainer în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

AVANTAJE Contabilitate Bugetară și Management Financiar

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitate Bugetară și Management Financiar

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Contabilitate Bugetară și Management Financiar

1. Reglementări legislative în domeniul financiar; analiză și dezbateri privind legislația în domeniu.
2. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice.
3. Plusuri şi minusuri apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
4. Sistemul național de raportare Forexebug (SNR FXB) :
• Particularități și cazuri practice, privind transmiterea și completarea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare; probleme întâmpinate, spețe;
• Verificări și validări de formulare efectuate în sistem; Generarea pachetului de situații financiare;
• Arhivarea și păstrarea documentelor din SNR FXB;
• Corelații minimale pentru Situații financiare generate de SNR FXB vs. Situații financiare depuse pe suport hârtie;
• Rolul Curții de Conturi în SNR FXB;
• Noutăţi privind SNR FXB.
5. Utilizarea Sistemului naţional privind factura electronică: RO e-Factura și fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în relația dintre operatorul economic și instituția publică (B2G).
6. Discuții privind aplicarea Omfp 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
7. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea şi completarea Omfp 1.792/2002). Acţiuni multianuale.
8. Particularități privind contabilitatea proiectelor finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile.

Lucrări practice:
1. Dobândirea Certificatului de atestare a cunoştinţelor în domeniul Sistemului European de Conturi (Regulamentul UE 549/2013, Omfp 496/2014).
2. Studii de caz privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță, programul rabla etc.).
3. Aplicaţie practică privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
4. Exemplu practic privind evidența proiectelor PNRR (Planul național de redresare și reziliență).

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.680 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25/06/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Andreea APARASCHIVEI – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE