Cursul Contabilitate Managerială și CFG este autorizat ANC și are rolul de a găsi răspunsuri la aspectele de interes privind aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări.

Cursul Contabilitate Managerială și CFG se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice, celor care organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri Contabilitate Managerială și CFG

specialişti în control, cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă, contabilitate de gestiune şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Contabilitate Managerială și CFG

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitate Managerială și CFG

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTROLOR FINANCIAR”, COD COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Contabilitate Managerială și CFG

Poziția contabilității de gestiune față de contabilitatea financiară.
Delimitări între conceptual de cost și cheltuială.
Costul de producție.
Cheltuieli directe și indirecte. Cheltuieli generale de administrație. Cheltuieli de desfacere.
Cheltuieli fixe și variabile.
Organizarea și conducerea contabilității de gestiune. Sistemul de conturi. Monografie contabilă.
Contabilitatea cheltuielilor cu materii prime și materiale.
Contabilitatea cheltuielilor privind serviciile utilizate.
Contabilitatea cheltuielilor cu personalul.
Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele și contribuții sociale.
Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările și comisioanele.
Contabilitatea cheltuielilor financiare.
Contabilitatea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare.
Contabilitatea rezultatelor oținute din procesul de producție.
Metode de calculație a costurilor efective și decontarea lor.
Delimitarea în timp a cheltuielilor înregistrate în avans și a celor de repartizat asupra mai multor exerciții financiare.
Calculul rebuturilor.
Studiu de caz privind înregistrarea operațiunilor efectuate în contabilitatea de gestiune.
Indicatori financiari.
Indicatori de gestiune (activitate).
Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune.
Obiectivele controlului financiar de gestiune.
Programul de activitate al controlului financiar de gestiune.
Domenii de responsabilitate ale controlului financiar de gestiune.
Forme de exercitare a controlului financiar de gestiune.
Instrumente specifice utilizate în controlul financiar de gestiune.
Procedură privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune.
Responsabilitatea controlului financiar de gestiune.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.