Cursul Contabilitatea Instituțiilor  Publice este autorizat ANC și se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu.

Pe parcursul desfăşurării cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice participanții vor găsi răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente, termene şi raportări.

Prin cursul Contabilitatea Instituțiilor  Publice punem la dispoziţia participanților, din domeniul contabilității instituțiilor și autorităților publice, expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 și toate celelalte completări legislative, vor fi analizate și dezbătute în cadrul cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice.

Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului financiar-contabil care are obligativitatea de a aplica orice completare sau modificare legislativă în domeniu.

Avantajele participării la cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri
Contabilitatea Instituțiilor Publice

specialişti cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Contabilitatea Instituțiilor Publice

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitatea Instituțiilor Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTABIL”, Cod COR 331302, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Contabilitatea Instituțiilor Publice

Transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice, pt. trim I – III ale anului 2021, cf. OMFP nr. 494/2021.

 OMFP nr. 410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabile- micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii nominale, se evidenţiază în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama chelt. financiare/respectiv a conturilor de active corespunzatoare naturii participaţiei deţinute.

 Documentele privind raportările contabile se vor păstra 10 ani, în conf. cu OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

OMFP nr.27/2021 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.
HOTĂRÂRE Nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.
ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice.

Sistemul național de raportare (Forexebug).
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.
Întocmirea şi depunerea situaţiilor .

Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice.
Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.750 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 14/06/2021

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE