Cursul Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice este autorizat ANC și se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu.

Pe parcursul desfăşurării cursului Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice participanții vor găsi răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente, termene şi raportări.

Prin cursul Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice punem la dispoziţia participanților, din domeniul contabilității instituțiilor și autorităților publice, expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 și toate celelalte completări legislative, vor fi analizate și dezbătute în cadrul cursului Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice.

Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului financiar-contabil care are obligativitatea de a aplica orice completare sau modificare legislativă în domeniu.

Avantajele participării la cursului Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri
Curs Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice

specialişti cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Curs Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTABIL”, Cod COR 331302, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice

PROCEDURI PRACTICE PRIVIND:
Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi și instrucțiuni de aplicare ale acestora.
Implementarea şi stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/2017.
Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017.
Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru: instituţii finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii finanţate integral/parţial din venituri proprii.
Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome.
OMFP nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare.
RAPORTĂRI:
• întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la instituţiile publice;
• particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii;
• prevederi legale şi etapele care preced încheierea exerciţiului financiar.
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.
SOLUŢII ȘI ABORDĂRI PRIVIND:
Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.
ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.