Cursul Contabilitatea Instituțiilor  Publice se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu.

Pe parcursul desfăşurării cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice participanții vor găsi răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente, termene şi raportări.

Prin cursul Contabilitatea Instituțiilor  Publice punem la dispoziţia participanților, din domeniul contabilității instituțiilor și autorităților publice, expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, au fost modificate şi completate prin ORDINUL 3259/2017 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 și toate celelalte completări legislative, vor fi analizate și dezbătute în cadrul cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice.

Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului financiar-contabil care are obligativitatea de a aplica orice completare sau modificare legislativă în domeniu.

Avantajele participării la cursului Contabilitatea Instituțiilor  Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri
Contabilitatea Instituțiilor Publice

specialişti cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Contabilitatea Instituțiilor Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitatea Instituțiilor Publice

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Contabilitatea Instituțiilor Publice

Metodologia aplicabilă în conformitate cu Sistemul național electronic de plată online (Decizia nr.34/27.09.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României).

OMFP nr.494/2021, transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice.
OMFP nr.410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabile, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii nominale, evidenţiate în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama chelt. financiare/respectiv a conturilor de active corespunzatoare naturii participaţiei deţinute.
OUG nr.13/2021, păstrarea documentelor privind raportările contabile, timp de 10 ani.
OMFP nr.27/2021 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.
HOTĂRÂRE nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).
Sistemul național de raportare (Forexebug).
Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.

FACTURA ELECTRONICĂ: RO e-Factura
Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în relația dintre operatorul economic și instituția publică (B2G).
Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în relația comercială dintre doi operatori economici (B2B)
Completarea formularului 084:Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.
ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice.
Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile.
Modele privind elaborarea procedurilor contabile.
Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.