Cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe se adresează contabilului, managerului de proiecte, responsabilului financiar, departamentului contabilitate şi salarizare a proiectelor europene, experţilor contabili, auditorilor, consultanților fiscali, tuturor celor care accesează proiecte europene.

Experienţa lectorului, va permite participanţilor la cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe să cunoască toate aspectele relevante necesare unor implementări cu succes din punct de vedere financiar-contabil, pornind de la faptul că, procedurile contabile ale proiectului, trebuie să asigure verificarea reconcilierilor, perioadelor de sfârşit şi de început, pentru a se asigura că nu există documente decontate de mai multe ori sau în afara perioadei de referinţă.

Cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe se doreşte un real sprijin în elaborarea manualului de politici şi proceduri contabile aferent proiectelor europene care reprezintă o cerinţă obligatorie. Scopul contabilităţii proiectelor cu finanţare europeană îl reprezintă evidențierea sumelor alocate unui proiect și, în același timp, aplicarea cadrului legal care stă la baza încadrării unei cheltuieli ca fiind cheltuială eligibilă/neeligibilă în proiect.

O contabilitate bine organizată oferă o imagine clară atât a proiectului finanţat din fonduri nerambursabile, cât și a activităţii generale a beneficiarului, fiind de fapt oglinda activităţii desfășurate de acesta. De asemenea, contabilitatea proiectelor europene presupune înțelegerea modului de alocare a sumelor și a cadrului legal care stă la baza încadrării unei cheltuieli ca fiind cheltuială eligibilă în proiect, asigurându-se regulile generale de eligibilitate. Contabilitatea proiectelor realizate cu fonduri europene are un rol extrem de important atât în acordarea, cât și în recuperarea prefinanțării proiectelor. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și rambursarea finală, iar un expert contabil finalizează munca efectuată de către contabil și de către responsabilul financiar prin revizuirea înregistrărilor contabile ale proiectului, presupunând realizarea balanței proiectului și corelarea balanței analitice a proiectului cu cererea de rambursare.

La cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe vor fi analizate prin comparație și modificările introduse prin noutățile legislative față de prevederile vechilor acte normative, fiind un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un departament eficient din acest punct de vedere.

Avantajele participării la cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Contabilitatea Proiectelor Finanțate din Fonduri Externe, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Contabilitatea Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe

specialist/practician în contabilitatea proiectelor cu finanţare externă, expert universitar în managementul financiar al proiectelor europene şi transpunerea corectă în contabilitate.

 

AVANTAJE Contabilitatea Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contabilitatea Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe

Se eliberează  Certificat de participare și competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Contabilitatea Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe

• Pregătirea şi aprobarea politicilor şi procedurilor contabile ce vor fi utilizate în implementarea proiectului.
• Tratamentul contabil privind cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor cu finanţare externă; aspecte generale şi specifice pe activităţi: proceduri, bugetare, eligibilitatea cheltuielilor; particularități privind documentele contabile justificative.
• Rambursarea cheltuielilor; erori posibile la cererea de rambursare şi corectarea acestora; proiecte implementate în parteneriat.
• Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite din fonduri externe nerambursabile; realizarea balanţei proiectului – corelarea cu cererea de rambursare; inventarul activelor dobândite din fonduri externe nerambursabile.
• Înregistrarea contractului de finanţare, prefinanţării, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinanţărilor plătite către aceştia, precum şi a sumelor plătite furnizorilor.
• Corecţii, compensări, debite, nereguli şi reflectarea lor în contabilitatea proiectului; controlul financiar preventiv propriu.
• Decontarea între lideri şi parteneri în proiecte europene; documente utilizate şi înregistrarea în contabilitatea proprie.
• Reguli de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării.
• Rambursarea cheltuielilor – realizarea documentelor specifice (cereri de rambursare), elaborarea raportului de progres, documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare; cheltuieli exacte, reale, eligibile şi legal solicitate; nereguli şi restituirea finanţării, acolo unde este cazul.
• Resurse umane şi salarizare: asigurarea înregistrării corecte a nivelului orar de salarizare a personalului pentru a se încadra în tarifele orare maximale, fără a depăşi nivelul orar aprobat prin contractul de finanţare.
• Corelarea contractelor cu facturile aprobate la plată şi corespondenţa cu valorile înscrise în contractele încheiate – înregistarea cheltuielilor de transport, deplasare şi diurnă, închirieri, amortizare şi leasing, chirii şi utilităţi.
• Aspecte privind nereguli şi corecţii financiare; supervizare, monitorizare, raportare şi solicitări la plată; soluţii pentru cazurile expuse de participanţi; Controlul tehnic şi financiar al proiectelor. Pregătirea proiectului pentru auditare.
• Monografii și studii de caz pe tipuri de programe de finanțare și beneficiari (în funcție de încadrarea ca beneficiar/lider, operator privat/instituție publică etc); particularități aferente societăţilor comerciale și situații specifice instituțiilor publice.
• Fiscalitatea, cheltuieli eligibile şi deductibilitatea fiscală; Regimul TVA; Tratamentul fiscal, din punct de vedere al impozitului pe profit; Noi modificări legislative la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală.
• Cazuri practice şi studii privind fiscalitatea fondurilor externe nerambursabile; probleme la propunerea participanţilor; nereguli frecvente.

Problematica contabilităţii şi aspectele financiare, vor fi analizate şi în funcţie de noutăţile legislative, la cererea participanţilor.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.