Cursul Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor, inclusiv cele de achiziții publice.

De asemenea cursul Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Deosebita expertiză a lectorului la acest curs  este pusă la dispoziția participanților cu pregătire juridică și nu numai, deoarece problematica contractuală trebuie cunoscută atât de conducerea organizației cât și de compartimentul financiar contabil.

La cursul Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte vor fi analizate toate modificările introduse de noua legislație în ceea ce privește contractul, inclusiv cel de achiziții publice, prin comparație cu vechile acte normative, cu aplicabilitate pentru departamentul juridic, financiar – contabilitate, dar și în atenția conducerii.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a  Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a  Codului Civil.

AVANTAJE Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

Se eliberează Certificat de participare emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

 

Tematica
Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

• Mecanismul încheierii contractelor. Oferta de a contracta, negocieri precontractuale, consecințe ale ruperii intempestive a negocierilor. Semnarea, cu obiecțiuni, a contractului, o soluție în continuare valabilă? Antecontractul. Pactul de opțiune.
• Riscuri pentru creditor: leziunea și impreviziunea.
• Cauze de ineficacitate a contractelor. Aspecte practice particulare, inclusiv de ordin procedural, privind rezoluţiunea şi rezilierea.
• Clauze de agravare a răspunderii contractuale: clauza penală, pactele comisorii, asumarea răspunderii pentru caz fortuit şi forţă majoră, înlăturarea condiţiei punerii în întârziere, decăderea debitorului din beneficiul termenului.
• Mecanisme contractuale de schimbare a părţilor contractului: cesiunea de creanţă, novația prin schimbare de debitor, preluarea de datorie, cesiunea contractului.
• Proceduri judiciare speciale de recuperare a debitelor născute din contracte: ordonanța de plată și cererile cu valoare redusă.
• Proceduri execuționale de recuperare a debitelor contractuale: contractele-titluri executorii. Avantaje.
• Soluții şi aspecte practice privind excepțiile aplicate conform Codului Civil, contractelor de achiziții publice.
• Legislație actualizată; modificări şi completări la zi.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.980 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 30/07/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE