Cursul Controlling & Calculatia Costurilor este autorizat ANC și își propune ca, plecând de la delimitarea principalelor metode și tehnici de controlling & calculația costurilor, să ofere participanților instrumentele necesare integrării acestora în sistemul decizional intern, precum și construirea și menținerea unui sistem informațional eficace în cadrul organizației, prin utilizarea metodelor moderne de calculație și urmărire a costurilor (Metoda Standard-Cost, Direct Costing, metoda ABC, Metoda Target-Costing), utilizarea rețelei de bugete și modalităților concrete de raportare a performanței unei activități (Tabloul de bord sau Reporting), metode de alegere a proiectelor de investiții.

La finalul cursului Controlling & Calculatia Costurilor, participanții trebuie să dobandească abilități concrete de utilizare eficientă și eficace a instrumentelor de controling&calculația costurilor.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu toate noutățile legislative, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate.

Traineri Controlling & Calculatia Costurilor

specialist în controlling şi calculaţia costurilor, profesor ASE Bucureşti

AVANTAJE Controlling & Calculatia Costurilor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Controlling & Calculatia Costurilor

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “CONTROLOR FINANCIAR”, Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată.

Tematica
Controlling & Calculatia Costurilor

Concepte de bază privind:
• însuşirea şi dezvoltarea conceptelor de baza în controlling; value chain şi poziționarea controlling-ului în organizație;
• analiza procesului de bugetare şi planificare; procesului de calculaţie de costuri; optimizării costurilor companiei; analiza de performanţă şi raportarea tendinţelor în controlling;
• informaţia financiară şi controlling-ul;
• practica bugetării şi rolul bugetelor în organizație;
• calculaţia costurilor – tipuri de costuri, Centre de cost/ centre de profit; Cost control vs cost reduction;
• analiza de performanță şi raportarea internă.
Sistemul integrat de management al costurilor SIMC:
• Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor: organizarea calculaţiei costurilor; costuri indirecte; metode generale utilizate: metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi;
• Secţiuni contabile. Secţiuni de gestiune. Descentralizarea organizaţiei pe centre de performanţă financiară şi relaţiile între acestea; consumuri şi venituri imputabile centrelor de responsabilitate;
• Metode practice de calculaţie a costurilor; privind: metoda costurilor complete (FULL COSTING) ( metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi) și metode parțiale, metoda costurilor variabile (DIRECT COSTING);
• Metode moderne de calculație a costurilor: metoda costurilor standard (STANDARD COST) metoda calculaţiei complete a costurilor pe activități (metoda ABC); metoda Target-Costing.
Implementarea SIMC: metode de calculaţie şi analiza costurilor:
• Metode de analiză a costurilor: utilizarea costului marginal în fundamentarea profitului maxim; Legătura dintre variaţia cifrei de afaceri şi variaţia corespunzătoare a rezultatelor.
• Influenţa structurii costurilor asupra performanţelor globale: sensibilitatea costurilor şi a profitului în funcţie de variaţiile volumului de activitate; noţiunea de punct critic şi semnificaţia sa (prag de rentabilitate);
• Analiza riscurilor: Riscul financiar; Elasticitatea şi rezultatul economic în raport cu nivelul de activitate şi în raport cu punctul critic;
• Tabloul de Bord – Sistem de Informatie și Control;
• Management Control System: procesul de elaborare a Bugetelor în cadrul SIMC; caracteristicile generale ale unui sistem de contabilizare a costurilor prestabilite;
• Investiții şi venitul net actualizat total, rata internă de rentablitate.
Aplicaţii şi studii de caz, răspunsuri la întrebările participanţilor.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.