Cursul Controlul Financiar Preventiv este autorizat ANC și se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern, control financiar preventiv, persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe bază de contract.

De asemenea acest curs se adresează celor care doresc să se perfecţioneze în domeniu sau doresc să dobândească abilităţi practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative, în stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele, desemnate cu exercitarea acestei activități, trebuie să le îndeplinească precum și pentru cunoașterea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea și evaluarea persoanelor care exercită activitatea de CFP propriu la entitățile publice.

În cadrul cursului Controlul Financiar Preventiv vor fi analizate cele mai noi modificări legislative în domeniu inclusiv normele actualizate privind exercitarea controlului financiar preventiv. Controlul financiar preventiv se exercită prin viză, de persoanele din cadrul compartimentului, desemnate în acest sens. În activitatea sa, compartimentul financiar preventiv are obligativitatea aplicării şi respectării legislaţiei specifice în vigoare şi reglementărilor interne aplicabile la nivelul fiecărei organizații. Asigură fundamentarea cheltuielilor aferente activităţii compartimentului pentru întocmirea BVC şi urmărirea încadrării acestora în BVC aprobat. De asemenea, compartimentul Controlul Financiar Preventiv respectă şi aplică Sistemul de Management Integrat şi Sistemul de Control Intern Managerial.

La cursul Controlul Financiar Preventiv, vor fi analizate prin comparație și modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, dar mai ales instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem corect al controlului financiar preventiv.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu toate noutățile legislative, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate.

Traineri Controlul Financiar Preventiv Controlul Financiar de Gestiune

Adrian  IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernanţei corporative

AVANTAJE Controlul Financiar Preventiv Controlul Financiar de Gestiune

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Controlul Financiar Preventiv Controlul Financiar de Gestiune

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTROLOR FINANCIAR”, Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Controlul Financiar Preventiv Controlul Financiar de Gestiune

Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
Codul Fiscal, reguli practice cu privire la tratamentul fiscal în contextul economic actual.

NOUTĂŢI, DEZBATERI ȘI ANALIZĂ PRACTICĂ privind:
Ordin nr.103/2019 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFP propriu;
Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;
Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată;
Ordonanţarea cheltuielilor;
Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice;
Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse CFP; lista actelor normative cuprinse în Cadrul general.
Conținutul RAPORT-ului privind activitatea de CFP: Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv; Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză; Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.
RISCURI ASOCIATE PROCEDURII DE CONTROL PRIVIND OPERAŢIUNI-LE PREZENTATE LA VIZĂ; NOTA DE RESTITUIRE; REFUZUL DE VIZĂ:
• Analiză şi soluţii în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de CFP;
Raportări privind CFP propriu; răspunderea juridică a persoanei care exercită CFP propriu; conflictul de interese administrativ şi penal;
• Aspecte practice privind condiţiile pentru numirea persoanelor care exercită CFP;
• Practica procedurii operaţionale privind organizarea şi exercitarea CFP…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.