Cursul Controlul Financiar Preventiv este autorizat ANC și se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern, control financiar preventiv, persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe bază de contract.

De asemenea cursul Controlul Financiar Preventiv se adresează celor care doresc să se perfecţioneze în domeniu sau doresc să dobândească abilităţi practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative, în stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele, desemnate cu exercitarea acestei activități, trebuie să le îndeplinească precum și pentru cunoașterea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea și evaluarea persoanelor care exercită activitatea de CFP propriu la entitățile publice.

În cadrul cursului Controlul Financiar Preventiv vor fi analizate cele mai noi modificări legislative în domeniu inclusiv normele actualizate privind exercitarea controlului financiar preventiv. Controlul financiar preventiv se exercită prin viză, de persoanele din cadrul compartimentului, desemnate în acest sens. În activitatea sa, compartimentul financiar preventiv are obligativitatea aplicării şi respectării legislaţiei specifice în vigoare şi reglementărilor interne aplicabile la nivelul fiecărei organizații. Asigură fundamentarea cheltuielilor aferente activităţii compartimentului pentru întocmirea BVC şi urmărirea încadrării acestora în BVC aprobat. De asemenea, compartimentul Controlul Financiar Preventiv respectă şi aplică Sistemul de Management Integrat şi Sistemul de Control Intern Managerial.

La cursul Controlul Financiar Preventiv, vor fi analizate prin comparație și modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, dar mai ales instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem corect al controlului financiar preventiv.

Avantajele participării la cursul Controlul Financiar Preventiv organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu toate noutățile legislative, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Controlul Financiar Preventiv se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate.

Traineri
Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

specialist în control, audit şi managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernanţei corporative

AVANTAJE Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTROLOR FINANCIAR”, Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

NOUTĂŢI, DEZBATERI ȘI ANALIZĂ privind: Ordin nr.103/2019 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;
Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată;
Ordonanţarea cheltuielilor;
Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice;
Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse CFP; lista actelor normative cuprinse în Cadrul general;
Conținutul RAPORT-ului privind activitatea de CFP:
• Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 03/10/2019

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE