Cursul Controlul Financiar Preventiv,  se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern, control financiar preventiv, persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe bază de contract.

De asemenea acest curs se adresează celor care doresc să se perfecţioneze în domeniu sau doresc să dobândească abilităţi practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative, în stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele, desemnate cu exercitarea acestei activități, trebuie să le îndeplinească precum și pentru cunoașterea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea și evaluarea persoanelor care exercită activitatea de CFP propriu la entitățile publice.

În cadrul cursului Controlul Financiar Preventiv vor fi analizate cele mai noi modificări legislative în domeniu inclusiv normele actualizate privind exercitarea controlului financiar preventiv. Controlul financiar preventiv se exercită prin viză, de persoanele din cadrul compartimentului, desemnate în acest sens. În activitatea sa, compartimentul financiar preventiv are obligativitatea aplicării şi respectării legislaţiei specifice în vigoare şi reglementărilor interne aplicabile la nivelul fiecărei organizații. Asigură fundamentarea cheltuielilor aferente activităţii compartimentului pentru întocmirea BVC şi urmărirea încadrării acestora în BVC aprobat. De asemenea, compartimentul Controlul Financiar Preventiv respectă şi aplică Sistemul de Management Integrat şi Sistemul de Control Intern Managerial.

La cursul Controlul Financiar Preventiv, vor fi analizate prin comparație și modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, dar mai ales instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem corect al controlului financiar preventiv.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu toate noutățile legislative, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate.

Traineri Controlul Financiar Preventiv. Controlul Financiar de Gestiune

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernanţei corporative.

AVANTAJE Controlul Financiar Preventiv. Controlul Financiar de Gestiune

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Controlul Financiar Preventiv. Controlul Financiar de Gestiune

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Controlul Financiar Preventiv. Controlul Financiar de Gestiune

abordată în baza celor mai noi modificări legislative:

ORGANIZAREA SPECIFICĂ ACTIVITĂȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată; ordonanţarea cheltuielilor;
Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice;
Conținutul RAPORT-ului privind activitatea de CFP: Operaţiuni supuse vizei de CFP; Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză; Operaţiuni refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.
ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE, inclusiv:
• Contractul/comanda de achiziţii publice (verificările efectuate de CFP pentru: programul achiziţiilor publice, anunţuri, documentaţia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii etc);
• Deplasări interne/externe, ordonanţare plată personal etc.
ASPECTE SPECIFICE FIECĂREI ENTITĂŢI privind:
• Efectuarea CFP asupra angajamentelor bugetare; efectuarea CFP asupra concesionării/închirierii de bunuri aparţinând domeniului public; efectuarea CFP asupra proiectelor de angajamente legale;
• Răspunderea persoanelor cu atribuții de CFP și a conducătorului entității.
RAPORTĂRI PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN și coordonarea cu procedurile CFP:
• Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă;
• Evaluarea modului de implementare a controlului intern: raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM; elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării.
RISCURI ASOCIATE PROCEDURII DE CONTROL PRIVIND OPERAŢIUNILE PREZENTATE LA VIZĂ; NOTA DE RESTITUIRE; REFUZUL DE VIZĂ:
• Analiză şi soluţii în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de CFP;
• Raportări privind CFP propriu;
• Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu și principiile care stau la baza desfășurării acestei activități;
Registrul riscurilor; aplicaţie privind procedura de sistem “Managementul riscului”;
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG), CA PARTE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN:
• Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv şi controlul prin sondaj; aplicaţii şi studii de caz;
• Raportarea activităţii de CFG; răspunderea juridică; constatarea şi recuperarea prejudiciilor;
• Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităţilor de control.
STUDII DE CAZ, la propunerile participanților, răspunsuri la întrebări și spețe.

 

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.980 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06/08/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE