Cursul Curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate  este autorizat ANC și se adresează: participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.
Recent, Guvernul României a adoptat noua legislație modificată în domeniul achiziţiilor publice şi o hotărâre privind aprobarea proiectelor strategice de investiţii ce urmează să fie implementate în parteneriat public-privat, dintre care amintim: Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, etc.

La cursul  Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Avantajele participării la cursul  Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri Curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate

• specialişti din cadrul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.);
• specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

AVANTAJE Curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Curs Aspecte Practice, Soluții la Problemele privind Achizițiile Centralizate

● Utilizatori principali și utilizatori secundari; criterii de încadrare;
● Drepturi și obligații utilizatori;
● Registrul utilizatorilor; consecințele neînregistrării ;
● Completarea formularelor de necesitate;
● Stabilirea specificațiilor tehnice;
● Modalități de lotizare;
● Stimularea IMM vs. Achizițiile centralizate;
● Criterii de calificare; particularități achiziții centralizate;
● Criterii de atribuire; particularități achiziții centralizate;
● Derularea procedurilor de atribuire;
● Încheierea acordurilor-cadru centralizate; semnarea contractelor subsecvente;
● Modificarea acordului-cadru centralizat și a contractelor subsecvente;
● Vize CFPP și CFPD, după caz;
● Modalități de comunicare cu operatorii economici;
● Procedura de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională vs. procedura de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară; avantaje și dezavantaje; derogări de la dreptul comun;
● Cauțiunea – condiție de admisibilitate pentru depunerea contestației; eliberarea cauțiunii; acțiunea în pretenții pentru recuperarea prejudiciilor urmare a depunerii unei contestații;
● Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența;
● Practica CJUE.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.