Cursul Bune Practici în Achiziții Publice este autorizat ANC și se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale, reprezentanți primării, consilii locale, județene și autorități publice, juriști și avocați, asociații patronale și profesionale.

Deosebita expertiză a lectorilor care susțin cursul Bune Practici în Achiziții Publice este pusă la dispoziție atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici actuale de interes.

Cursul Bune Practici în Achiziții Publice se adresează atât operatorilor economici cât și autorităților contractante prin reprezentanții lor cu toate modificările legislative actualizate și prezentate sub formă de analiză și dezbateri de către specialiștii din cadrul ANAP, CNSC, avocați specializați, consultanți de specialitate.
Recent, Guvernul României a adoptat noua legislație modificată în domeniul achiziţiilor publice şi o hotărâre privind aprobarea proiectelor strategice de investiţii ce urmează să fie implementate în parteneriat public-privat, dintre care amintim: Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, etc.

La cursul Bune Practici în Achiziții Publice vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Avantajele participării la cursul Bune Practici în Achiziții Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Bune Practici în Achiziții Publice se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare.

Traineri Curs Bune Practici în Achiziții Publice

• specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Achiziţii Publice (ANAP);
• specialişti din cadrul Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
• consultant în achiziţii publice.

AVANTAJE Curs Bune Practici în Achiziții Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Bune Practici în Achiziții Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE
A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Curs Bune Practici în Achiziții Publice

Ajustarea prețului contractelor încheiate și a celor aflate în derulare:
• modul în care se ajustează preţul contractelor de achiziţie publică/sectorială;
• coeficienți de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului
contractului;
• analiza situaţiilor imprevizibile.
Aspecte practice şi modificări de simplificare a legislației pentru remedierea
unor probleme sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului
național de achiziții publice:
• întârzieri provocate de observatorii ex-ante în evaluarea ofertelor și în
desemnarea câștigătorilor; numărul foarte mare de contestații;
• suprareglementarea sub pragurile valorice obligatorii din directivele europene;
cunoașterea problematicilor din listele de verificare.
Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.