Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției” este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină auditori, dar și celor care doresc să fie informați asupra celor mai noi modificări legislative.

Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției” are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru abordarea adecvată a unei misiuni de audit intern a sistemului de prevenire a corupției într-o entitate publică. În cadrul cursului sunt prezentate, detaliat, etapele și documentele unei misiuni de auditare internă a sistemului de prevenire a corupției. Potrivit SNA pe perioada 2016-2020, compartimentele de audit intern trebuie să auditeze, o dată la doi ani, sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul entității.

Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției” asigură participanților cunoașterea terminologiei și activităților referitoare la sistemul de prevenire a corupției și dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru efectuarea unui audit intern al sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul entității publice.

Avantajele participării la Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției” organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri
Curs Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”

specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Curs Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”

Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor SNA pe perioada 2016 – 2020, cu accent pe anul 2019.
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
Funcția sensibilă; factorul de risc şi identificarea funcțiilor sensibile; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile; rolul managerial;
Analiza obligației structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției;
Elaborarea obiectivelor pentru misiunea de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției. Exemple de obiective posibile;
Exemplificarea studiului preliminar pentru misiunea de audit privind sistemul de prevenire a corupției…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.