Cursul Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice este autorizat ANC și are rolul de a identifica riscurile asociate activităților, de a evalua riscurile identificate, de a propune măsuri de gestionare a riscurilor.

Cursul Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice este se adresează managementului şi angajaților din entitățile publice, dar şi auditorilor interni pentru perfecționarea deprinderilor practice în acest domeniu. Acest curs practic, este recomandat inclusiv membrilor Comisiei de monitorizare cu privire la următoarele atribuții: analizarea şi prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice; stabilirea stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranţă la risc; analiza informării privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor; conducătorii de compartimente; responsabilii cu riscurile din compartimente; angajații entității care trebuie să identifice riscuri; auditori interni, persoane care exercită acțiuni de control etc.

Aces curs are în vedere abordarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 și Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin OSGG nr. 600/2018.

La cursul Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice este vor fi analizate prin comparație și modificările introduse de noua legislație cu prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și pentru orice organizație, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management al riscului și nu numai.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri
Curs Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice

specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Curs Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice

Acest curs practic, presupune parcurgerea unor studii de caz din diferite domenii de activitate specifice entităților publice, în mod interactiv, cu sprijinul participanților, urmărindu-se exersarea practică a următoarelor aspecte:
• cum se identifică riscurile asociate obiectivelor și activităților;
• modul de aplicare și exemplificare în practică a tehnicilor de identificare a riscurilor;
• câte riscuri trebuie să identificăm şi de ce?
• cum identificăm enunțurile care nu sunt riscuri?
• cum deosebim un risc de cauză sau de efect?
• cum sunt evaluate riscurile identificate, respectiv cum se aplică în practică scara de evaluare;
• ce criterii/factori utilizăm pentru o evaluare obiectivă;
• de ce nu este util să evaluăm toate riscurile la fel și să avem o abordare bazată pe scară de evaluare;
• ce înseamnă riscul inerent. Cum le identificăm?
• ce înseamnă riscul rezidual. Când un risc este rezidual?…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.