Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu.

Acest curs va analiza și cele mai noi modificări legislative, care țin de organizarea evidenţei contabile, analitică şi sintetică, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

În cadrul cursului experiența lectorului va fi pusă la dispoziția participanților pentru întocmirea și completarea în legalitate a documentelor justificative privind operațiunile de gestionare și administrare a patrimoniului public și privat al statului. Informațiile, obținute în urma parcurgerii cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului , se referă la serviciile de administrare a domeniului public şi privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora. De asemenea, prezentul curs se referă și la informații care grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere etc.

La cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului  vor fi analizate prin comparație, toate modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică sau companie de utilitate privată care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de administrare corectă.

Printre avantajele participării la  acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în legislația specifică, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, curs , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

specialişti în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, practicieni în dreptul administrativ,practicieni în dreptul administrativ.

AVANTAJE Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului

Legea nr. 195/2019 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale.

Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate prin Noul Cod administrativ.
Nou! Codul Fiscal – reguli importante cu privire la tratamentul fiscal în contextul economic actual.
Organizarea și conducerea evidenței financiar-contabile. Forme de control intern exercitate de către management privind asigurarea integrității patrimoniului. Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv. Cele 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli.
Nou! Impactul efectelor economice ale pandemiei şi prezentarea influențelor acesteia, în situațiile financiare.
Contabilitatea activelor fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere, declasare/scoatere din funcțiune în vederea casării. Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durata normală de utilizare expirată. Stocuri. Reflectarea modificărilor de patrimoniu în situațiile financiare.
Deplasări interne și externe. Regulamentul operațiunilor de casă.
Inventarierea patrimoniului. Valorificarea rezultatelor inventarierii. Limitele admise de perisabilitate la mărfuri; gestionarii: atribuții, răspundere.
Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.
Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
Gestiunea parcului auto. Întocmirea foilor de parcurs. Justificare consum de carburant.
Transmiterea fără plată. Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale.
Nou! Securitatea şi sănătatea în muncă, în noile condiții post pandemice. Apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. Arhivarea documentelor.
Legea nr. 195/2019 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale….

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.030 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 11/06/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Delia BURSUC – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE