Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu.

Cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale va analiza și cele mai noi modificări legislative, care țin de organizarea evidenţei contabile, analitică şi sintetică, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

În cadrul cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale experiența lectorului va fi pusă la dispoziția participanților pentru întocmirea și completarea în legalitate a documentelor justificative privind operațiunile de gestionare și administrare a patrimoniului public și privat al statului. Informațiile, obținute în urma parcurgerii cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, se referă la serviciile de administrare a domeniului public şi privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora. De asemenea, prezentul curs se referă și la informații care grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere etc.

La cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale vor fi analizate prin comparație, toate modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică sau companie de utilitate privată care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de administrare corectă.

Avantajele participării la cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în legislația specifică, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

specialişti în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, practicieni în dreptul administrativ,practicieni în dreptul administrativ.

AVANTAJE Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

Legea nr. 195/2019 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale.

Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementate prin Noul Cod administrativ.
Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului/ UAT: Principii specifice dreptului de proprietate publică. Domeniu public. Entităţile. Acceptarea donaţiilor şi a legatelor.
Trecerea bunurilor în domeniul public: Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei UAT şi invers. Trecerea unui bun din domeniul public al unei UAT în domeniul public al altei UAT. Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ limitrof. Trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al aceluiaşi titular al dreptului de proprietate.
Practica exercitării dreptului de proprietate publică al statului sau al UAT: Darea în administrare a bunurilor proprietate publică. Concesionarea bunurilor proprietate publică. Închirierea bunurilor proprietate publică. Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică.
Practica exercitării dreptului de proprietate privată a statului sau al UAT: Domeniul privat: Regimul juridic al proprietăţii private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului și al UAT. Trecerea bunurilor în şi din domeniul privat; reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT: Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate privată; Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat; Excepții.
Sediul materiei: Noul Cod administrativ; H.G. nr.454/2019 privind modificarea şi completarea NM de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
Ordinul Preşedintelui ANAF nr.1080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului; OMFP nr. 1673/2017 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr.224/2016 privind bunurile proprietate publică; HG nr.675/2017 și 706/2017 privind actualizarea anexelor la HG nr. 1.705/2006; completarea în 2018, a Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.380 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 27/02/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE