Cursul Legislația Muncii 2019 este autorizat ANC și are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă.

Cursul Legislația Muncii 2019 asigură consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii, cu toate modificările la zi.

Cursul Legislația Muncii 2019 beneficiază de experiența lectorilor și este pusă la dispoziția participanților pentru o analiză și dezbatere riguroasă inclusiv pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, pornind de la faptul că legislația se modifică și se completează într-un ritm alert.
Codul Muncii actualizat 2019, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La cursul Legislația Muncii 2019 vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Avantajele participării la cursul Legislația Muncii 2019 organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: aceste cursuri sunt organizate pe tot parcursul anului completate cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Legislația Muncii 2019, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebite.

Traineri Curs Legislaţia Muncii 2019

expert în dreptul muncii, specialist în legislaţia muncii și în elaborarea de strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii lector la FAA, Universitatea București.

AVANTAJE Curs Legislaţia Muncii 2019

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Legislaţia Muncii 2019

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „ INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000.

Tematica
Curs Legislaţia Muncii 2019

Nou! Legea nr.127 din 8 iulie 2019 privind sistemul unitar de pensii
Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor; ex:
• vechimea în muncă – evidență şi modalități de justificare; întocmirea dosarului de pensionare; documentele pentru orice formă de pensionare;
• noua valoare a punctului de pensie actualizată;recalcul pensie aflată în plată;
• categorii de venituri şi majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global şi altor drepturi de natură salarială; modificări ale stagiului de cotizare.
Încetarea contractului individual de muncă în diferite cazuri de pensionare: consecințe în caz de continuare a muncii după data îndeplinirii condițiilor de pensionare; reangajarea salariatului pensionar; posibilitatea de a cumula pensia cu salariul; contribuții sociale; ajutorul la pensionare.
Evaluarea funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019.
INTERPRETĂRI ŞI SOLUŢII LA NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE:
Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite categorii profesionale.
Vouchere de vacanță: acordare, gestionare, decontare, inregistrare.
Modificările aduse de legislația privind modificarea şi completarea CM :
• noi termene pentru încheierea și transmiterea unui contract individual de muncă; forma CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de creștere a copilului – noua indemnizație;
• limite maxime la amenzile pentru munca nedeclarată;
• noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili;
• restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor;
• faptele care constituie contravenții și modul de sancționare; modificarea condițiilor de încheiere a CIM/actele adiționale; modificări şi completări legislative în domeniul şomajului;
• internshipul conform Legii nr.176/2018 şi modificările din 2019…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.