Cursul Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal este autorizat ANC și are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă.

Cursul Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal asigură consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii, cu toate modificările la zi.

Acest curs beneficiază de experiența lectorilor și este pusă la dispoziția participanților pentru o analiză și dezbatere riguroasă inclusiv pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, pornind de la faptul că legislația se modifică și se completează într-un ritm alert.
Codul Muncii actualizat 2019, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La cursul Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Avantajele participării la cursul Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: aceste cursuri sunt organizate pe tot parcursul anului completate cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebite.

Traineri
Curs Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal

expert în dreptul muncii, specialist în legislaţia muncii și în elaborarea de strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii; lector la FAA, Universitatea București.

AVANTAJE Curs Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000.

Tematica
Curs Legislaţia Muncii şi Salarizarea; Revisal

INTERPRETĂRI ŞI SOLUŢII LA NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE:

Lg nr.263/2019 pentru modif. Lg nr. 227/2015 privind Codul fiscal pt. eliminarea plății majorate a CAS şi CASS pentru angajații part time din ianuarie 2020;
Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal;
Cumul pensie cu salariu
: în ce condiții?

Coordonatele celor trei salarii aplicabile de la 1 ianuarie 2020 și costurile implicate pentru fiecare dintre acestea pentru angajator.
Evaluarea funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019.
Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite categorii profesionale.
Modificările aduse de legislația privind completarea CM :
• noi termene pentru încheierea și transmiterea unui contract individual de muncă; forma CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de creștere a copilului – noua indemnizație;
• limite maxime la amenzile pentru munca nedeclarată;
• noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili;
• restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor;
• faptele care constituie contravenții și modul de sancționare; modificarea condițiilor de încheiere a CIM/actele adiționale; modificări şi completări legislative în domeniul şomajului;
• internshipul conform Legii nr.176/2018 şi modificările din 2019;
Vouchere de vacanță: acordare, gestionare, decontare, inregistrare.
Încetarea contractului individual de muncă în diferite cazuri de pensionare: consecințe în caz de continuare a muncii după data îndeplinirii condițiilor de pensionare; reangajarea salariatului pensionar; posibilitatea de a cumula pensia cu salariul; contribuții sociale; ajutorul la pensionare…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.480 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 20/02/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Andreea LUNGU – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE