Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției este autorizat ANC și se dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii.

Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției se adresează personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice, ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor şi în special juriştilor. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei va consilia personalul de conducere, administrativ şi executiv al instituţiei în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

În cadrul cursului Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției deosebita experiență și abilitățile oratorice ale lectorului sunt puse la dispoziția participanților pentru desfășurarea lucrărilor într-o atmosferă de lucru specială. Acest eveniment, se axează în principal pe prevederile Hotărârii nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

La cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției vor fi analizate toate noutățile legislative, toate modificările la actele normative existente prin comparație cu cele recent abrogate. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de prevenire și combatere a corupției transparent și corect din punct de vedere legal.

Avantajele participării la cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

• formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.
• specialiști din cadrul Agenției Naționale de Integritate.

AVANTAJE Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată şi supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie competențele dobândite.

Tematica
Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

Baza materiei: HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale
anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare;
Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi
indicatori, oportunităţi, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA;
Prezentare şi analiză a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.
Corupție organizațională şi corupție societală; incompatibilități și
conflicte de interese; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.
Persoanele desemnate cu implementarea și monitorizarea SNA la
nivelul propriilor instituții; rolul consilierului de etică şi al consilierului de
integritate în activitățile anticorupție.
Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.