Cursul Managementul Resurselor Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii.

Cursul Managementul Resurselor Umane urmărește și diseminarea informațiilor privind prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii. Experiența lectorilor în cadrul cursului Managementul Resurselor Umane este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Cursul Managementul Resurselor Umane este un eveniment interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiză a instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL. Codul Muncii actualizat 2019, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La cursul Managementul Resurselor Umane vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Avantajele participării la cursul Managementul Resurselor Umane organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acest curs este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Curs Managementul Resurselor Umane

expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.

AVANTAJE Curs Managementul Resurselor Umane

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul Resurselor Umane

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304 sau “MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Managementul Resurselor Umane

NOU! Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal, precum şi pentru contractele part-time a căror supraimpozitare se anulează.
Cumul pensie cu salariu: în ce condiții?
HG nr. 935/2019 privind salariul minim brut pe țară garantat; coordonatele celor trei salarii aplicabile de la 1 ianuarie 2020 și costurile implicate pentru fiecare dintre acestea pentru angajator.

Analiza problemelor dificile şi soluții, privind:
• declaraţie individuală de asigurare şi declaraţia nominală de asigurare;
• diferențe între locuri de muncă în condiţii deosebite şi locuri de muncă în condiţii speciale – plata contribuțiilor;
• care sunt şi cum se echivalează stagiul de cotizare pentru perioade asimilate;
• constituirea stagiului minim de cotizare, stagiu complet de cotizare, stagiu potenţial, în sistemul public de pensii.
Aspecte specifice categoriilor de prestaţii de asigurări sociale: pensii (pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia de invaliditate; pensia de urmaş) şi alte prestaţii de asigurări sociale (ajutor pentru soţul supravieţuitor; tratament balnear; ajutor de deces).
Evoluția valorii punctului de pensie în perioadele următoare, pe categorii de pensie.
Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi alte modificări a drepturilor de pensie; cumul pensie cu venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2005, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de nivelul acestora; excepţii.
Aspecte juridice privind încălcarea prevederilor legii nr.127/2019, care atrag răspunderea juridică: contravenții, jurisdicția asigurărilor sociale.

Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor; prorogarea unor termene…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.380 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06/02/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE