Cursul Managementul Resurselor Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii.

Cursul Managementul Resurselor Umane urmărește și diseminarea informațiilor privind prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii. Experiența lectorilor în cadrul cursului Managementul Resurselor Umane este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Cursul Managementul Resurselor Umane este un eveniment interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiză a instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL. Codul Muncii actualizat 2018, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La cursul Managementul Resurselor Umane vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Avantajele participării la cursul Managementul Resurselor Umane organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acest curs este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Curs Managementul Resurselor Umane

specialist Ministerul Muncii și Justiției Sociale ;
expert/specialist în legislaţia muncii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii.

AVANTAJE Curs Managementul Resurselor Umane

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul Resurselor Umane

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia INSPECTOR RESURSE UMANE, Cod COR 333304 sau MANAGER RESURSE UMANE, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Managementul Resurselor Umane

Implicații aduse de modificările date de Legea nr. 88/2018 pentru aprobarea OUG nr. 53/2017 în vigoare din 13.04.2018; Legea nr.86/2018; HG nr.80/2018; OUG nr.18/2018, referitoare la: • Noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM; • Limite maxime la amenzile pentru munca nedeclarată; • Noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității: reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili; • Restricții la acordarea liberelor legale; munca pentru zilieri;
Noutăți în aplicarea OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare; Aspecte practice privind OUG 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 22 mai 2018: analiză de impact…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.