Cursul Managementul Riscului și Guvernanța Corporativă  are un rol deosebit de important în protejarea intereselor acționarilor, al statului, al managementului, întrucât sprijină maximizarea valorii deținerii în companie pe termen lung și în stimularea atenției investitorilor asupra companiei prin transparentizarea și eficientizarea activităților și proceselor din cadrul companiei, întrucât investitorii au nevoie de informații corecte, de calitate și diseminate la timp pentru a putea lua decizii de investiție.

Cursul Managementul Riscului și Guvernanța Corporativă se adresează instituțiilor publice locale și centrale, companiilor naționale, regiilor autonome, auditorilor interni, conducătorilor entităților publice, membrii ai echipei de gestionare a riscurilor, întregului personal implicat în activitățile de implementare și monitorizare care implementează procesul de guvernanță corporativă și management al riscului.

Cursul Managementul Riscului și Guvernanța Corporativă are în vedere abordarea unor modalități practice de implementare a proceselor de guvernanță și managementul riscurilor, a sistemului de control intern și managerial, în cadrul entităților publice, în concordanță cu legislația specifică incidentă în cauză. Guvernanța corporativă reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care organizația este condusă și controlată. Transpuse în documente normative interne, aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor părților interesate – acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, furnizori, autorități centrale și locale, reglementatori și operatori ai piețelor de capital.

La cursul Managementul Riscului și Guvernanța Corporativă vor fi analizate prin comparație și modificările introduse de noua legislație cu prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și pentru orice organizație, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management al riscului și nu numai.

Avantajele participării la cursul Managementul Riscului și Guvernanța Corporativă organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind riscul și guvernanță, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Curs Managementul Riscului şi Guvernanţa Corporativă

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernanţei corporative.

AVANTAJE Curs Managementul Riscului şi Guvernanţa Corporativă

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul Riscului şi Guvernanţa Corporativă

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Curs Managementul Riscului şi Guvernanţa Corporativă

MANAGEMENTUL RISCURILOR
Sistemul de identificare, management şi raportare a riscului; analiză a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) şi SR ISO 31000/2010.
Managementul riscului în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018: Întocmirea situaţiilor anuale privind stadiul implementării SCIM la data de 31.12.2018, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea. Întocmirea Raportului asupra SCIM de către managerul entității.
Riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/toleranţa la risc; personalul care gestionează procesul de colectare a evenimentelor de risc operaţional. Calcularea, monitorizarea şi previzionarea indicatorilor de risc.
Strategii de risc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanentă şi revizuirea riscurilor, transferarea/externalizarea riscului şi tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.