Cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate este autorizat ANC și se adresează tuturor participanților în domeniul managementului cu atribuții exprese în gestiunea informațiilor, în vederea dezvoltării capacităţii de gestionare a protecţiei informaţiilor clasificate.

În cadrul cursului Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate se are în vedere însuşirea principiilor managementului activităţilor de pregătire, desfăşurare, control şi îndrumare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

În cadrul cursului Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate vor fi analizate inclusiv problemele ce țin de protecția datelor cu caracter personal cuprins în GDPR aplicabil acum și în țara noastră începând cu 25.05.2018, care pune deja foarte multe probleme din punct de vedere a gestiunii informațiilor deținute de organizații. Decizia Consiliului Europei privind normele de securitate cuprinde mai multe modalități de protejare a acestor informații, inclusiv în ceea ce privește securitatea personalului, securitatea fizică, gestionarea informațiilor, asigurarea informațiilor, securitatea industrială, sau modurile în care acestea sunt partajate în cadrul instituțiilor UE, cu state terțe și organizații internaționale. Din acest motiv este necesar cunoașterea tuturor principiilor și metodelor privind gestiunea informațiilor.

La cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate vor fi analizate prin comparație, modificările și completările introduse de noua legislație cu vechile acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic, instituție publică, companie, care are obligativitatea legală de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem corect privind gestiunea informațiilor de a asigura o trasabilitate asupra documentelor în cadrul acestuia.

Avantajele participării la cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acest curs va avea loc pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind activitatea de gestiune a informațiilor, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

specialist practician în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

AVANTAJE Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, COD COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

• H.G. 291/03.05.2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat. • Principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor, inclusiv cele clasificate. • Caracterizarea informaţiilor în format electronic din punct de vedere al securităţii acestora. • Prezentarea cadrului de reglementare şi autorităţile competente. • Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile. • Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management. • Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar. • Prerogativele deţinute de autorităţile publice cu atribuţii de control al securităţii informaţiilor: inspecţii inopinate, inspecţii programate. • Drepturi şi obligaţii în cazul unor inspecţii privind securitatea informaţiilor: top management, personalul administrativ, angajaţii din recepţie, şefi de cabinete, asistenţi personali, etc. • Documentele care pot fi studiate sau ridicate de către organele de control de la sediu; consecinţele refuzului de a permite desfăşurarea inspecţiei…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.