Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniul achizițiilor publice, dar care sunt interesați în cunoașterea problematicilor ce țin de achizițiile publice prin intermediul SICAP.

Deosebita expertiză a lectorilor din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României la cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP este pusă la dispoziția participanților atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante. Lectorii participanți sunt din cadrul ANAP, CNSC, consultanți de specialitate, ce vor completa echipa, pentru punerea la dispoziție a celor interesați, cele mai noi și autorizate modificări legislative. Recent, Guvernul României a adoptat noua legislație modificată în domeniul achiziţiilor publice şi o hotărâre privind aprobarea proiectelor strategice de investiţii ce urmează să fie implementate în parteneriat public-privat, dintre care amintim: Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, etc.

La cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Avantajele participării la cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare, cu participarea unor experți europeni de excepție.

Traineri Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), până în dec. 2019, expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP), în perioada 2007 – 2009; consultant în achiziţii publice, cu o deosebită expertiză la nivel european.

AVANTAJE Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

CERTIFICARE Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946 , însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

Facilități aduse de noua platformă SICAP:
• introducerea de informații suplimentare în mod structurat; completarea câmpurilor și secțiunilor din cadrul formularelor de anunțuri;
• completarea de formulare inteligente din care se vor putea extrage informații în vederea întocmirii de rapoarte (declarația cu participanții la procedura de achiziții);

NOU! Ordin nr. 1760/ 21.06.2019 – Metodologia de supervizare a modului de funcţ. a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, conces. de lucrări şi servicii.
Notificare ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
Ordin nr.1894/08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
Instrucțiunea nr.1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.