Cursul Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice este autorizat ANC și se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor cu pregătire juridică, aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale. Cursul Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice se adresează inclusiv responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora, inclusiv cele privind achiziţiile. De asemenea, prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene. În cadrul cursului Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice integrate, cu accent pe ideea că răspunderea contractuală este o urmare a principiului forţei obligatorii a contractului şi pe ideea de reparaţie a prejudiciului, în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil şi a legislaţiei de specialitate. Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile. Acestea sunt obiectivele de bază pentru care este necesară participarea la cursul Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice. La acest curs, vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de Noul Cod Civil în comparație cu vechiul cod, fiind un curs absolut necesar persoanelor de factură juridică și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea legală de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem juridic contractual corect. Avantajele participării la cursul Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice propus de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind contractul, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine. Ca și regulă, cursul Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale, Aspecte Practice, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară, sau străinătate.

Traineri Curs Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale

Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil.

AVANTAJE Curs Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale

Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale

•Premisa răspunderii contractuale: existența unui contract valabil încheiat. Efectele nulității. Delimitarea de răspunderea delictuală.
•Condițiile răspunderii contractuale:
√Prejudiciul. Condițiile de reparare. Tipologia prejudiciului. Prejudiciu cert – prejudiciu eventual – prejudiciu constând în pierderea unei șanse. Dovada prejudiciului: dobânda legală, clauza penală, arvuna confirmatorie.
√Neexecutarea obligației contractuale. Forme de neexecutare. Dovada neexecutării.
√Legătura de cauzalitate.
√Culpa debitorului obligației contractuale neexecutate. Dovadă. Relevanța formei de vinovăție în materie contractuală.
•Cauze de exonerare a răspunderii contractuale. Cauze legale și cauze convenite.
•Efectele răspunderii contractuale:
√Repararea în natură a prejudiciului. Discuție asupra posibilității executării (silite) în natură a obligațiilor de a face.
√Repararea prejudiciului prin echivalent. Evaluarea prejudiciului.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.