Cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM este autorizat ANC și se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniul controlului și în special al Sistemului de Control Intern Managerial.

De asemenea cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM se adresează și auditorilor, personalului implicat în implementarea și gestionarea SCIM, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări specifice.

Se vor analiza pe parcursul cursului Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM documentele și raportările specific inclusiv problematica controlului efectuat în acest domeniu de către Curtea de Conturi a României sau alte organisme de specialitate. După un îndelungat proces de consultare publică, O.S.G.G. 400/2015 a fost abrogat și înlocuit cu O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și care a intrat în vigoare la 07 mai 2018. Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

La cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin O.S.G.G. nr. 600/2018 față de prevederile vechiului O.S.G.G. nr. 400/2015, acum abrogat. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta Sistemul de Control Intern Managerial.

Avantajele participării la cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind controlul, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

specialiști în control, audit şi managementul riscului, experți practicieni în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

CERTIFICARE Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

Modificările aduse de OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.
Documente inițiale „la cheie”, grupate pe categorii de instituții: ministere, consilii județene, primării, unități de învățământ, spitale, unități de cultură, etc.: decizii şi dispoziții, program de dezvoltare SCIM, lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al funcţiilor sensibile.
Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatorilor de performanţă.
Regulamente şi coduri etice pe domenii de activitate.
Situații de raportare generate automat. Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM vs noile prevederi ale OSGG 600/2018…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.