Cursul Etică şi Integritate dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii.

Cursul se adresează  personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice (ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale) şi/sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor şi în special juriştilor. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei va consilia personalul de conducere, administrativ şi executiv al instituţiei în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

În cadrul cursului ,  deosebita experiență și abilitățile oratorice ale lectorului sunt puse la dispoziția participanților pentru desfășurarea lucrărilor într-o atmosferă de lucru specială. Acest eveniment, se axează în principal pe prevederile Hotărârii nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie , a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

La cursul Etică şi Integritate ,  vor fi analizate toate noutățile legislative, toate modificările la actele normative existente prin comparație cu cele recent abrogate. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de prevenire și combatere a corupției transparent și corect din punct de vedere legal.

Printre avantajele participării la acest cursul  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că :acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

 

Traineri
Etică şi Integritate

Formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice.

AVANTAJE Etică şi Integritate

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Etică şi Integritate

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Etică şi Integritate

Etică şi integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM; implementarea standardului nr. 1 „Etică şi Integritate”.
Codul de etică: elemente componente şi implementare: aplicație practică.
Consilierea etică a personalului şi atribuțiile compartimentului de resurse umane.
Rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile desfăşurate: documente, raportări şi răspundere.
Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităților; sistemul de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților.
Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție;
Incidentele de integritate posibile şi prevenția.
Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.
Corupție organizațională şi corupție societală.
Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.

Prezentarea principalelor elemente ale Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021-2025.
Baza materiei: Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spalării banilor, modificată şi completată prin OUG 111/2020.
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, publicat în februarie 2020.
Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 (M.OF.1218/22.12.2021), a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare etc.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.