Cursul Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit  este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină auditori, dar și celor care doresc să fie informați asupra celor mai noi modificări legislative.

Cursul Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru abordarea adecvată a unei misiuni de audit intern a sistemului de prevenire a corupției într-o entitate publică. În cadrul cursului sunt prezentate, detaliat, etapele și documentele unei misiuni de auditare internă a sistemului de prevenire a corupției. Potrivit SNA pe perioada 2021-2025, compartimentele de audit intern trebuie să auditeze, o dată la doi ani, sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul entității.

Cursul Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit asigură participanților cunoașterea terminologiei și activităților referitoare la sistemul de prevenire a corupției și dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru efectuarea unui audit intern al sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul entității publice.

Avantajele participării la Cursul Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta se organizează pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, Cursul Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră.

Traineri
Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit

specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

AVANTAJE Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Evaluarea sistemului de prevenire a corupției în cadrul misiunilor de audit

1. Prezentarea principalelor elemente ale Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021-2025. Continuitate și diferențe față de Strategia națională anticorupție 2016-2020.
2. Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021-2025.
3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale la corupție, stabilirea măsurilor ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile identificate.
4. Întocmirea, aprobarea, monitorizarea și actualizarea registrului riscurilor de corupție. Aspecte specifice implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018.
5. Elaborarea, aprobarea, implementarea și monitorizarea planului de integritate.
6. Aspecte practice privind implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției:
7. Ce trebuie să audităm în cadrul unei misiuni de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției?
8. Elaborarea obiectivelor pentru misiunea de audit intern privind sistemul de prevenire a corupției. Exemple de posibile obiective.
9. Elaborarea programului misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției. Exemplificare…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.280 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 16/02/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE