Cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice este autorizat ANC și dorește dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizatii, în special în domeniul achizițiilor publice.

Cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice se adresează personalului din cadrul instituţiilor publice, ministere, autorităţi publice locale, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor, salariaților din cadrul departamentelor de achiziții publice şi fonduri europene, pornind de la faptul că autoritățile contractante au obligația de a lua măsurile adecvate pentru a preveni, identifica și remedia conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Printre avantajele participării la cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice organizat de Expert Aktiv Group, se numară faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul, se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice

Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii;
Cicerone STAN, specialist achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.

AVANTAJE Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000  republicată şi supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie competențele dobândite.

Tematica
Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Achiziţiile Publice

Cadrul juridic actual de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei.
Rolul expertului prevenire şi combatere a corupției, consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile anticorupție.
Inventarul şi specificul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; domeniile vulnerabile la corupţie – ierarhia situaţiilor de conflicte de interese.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii.
Infracţiuni cu achiziţii publice şi fonduri europene; identificarea neregulilor; prevenție şi combatere; înţelegeri anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Supravegherea planificării achiziţiilor publice; supravegherea procedurilor de derulare a achiziţiilor; supravegherea derulării contractelor; informarea conducerii instituţiei/organizaţiei.
Grupuri vulnerabile la corupţie; acte şi fapte de corupţie, strategii, politici publice, planuri de acţiune şi implementare.
Tehnici generale şi specifice de investigare a corupţiei; supravegherea conduitei personalului notificat.
Corupţia privată. Corupţia activă şi corupţia pasivă: „Marea corupţie” şi “Mica corupţie”; analiză şi distincţia dintre cele două niveluri ale corupţiei: „State Capture” şi „Corupţia administrativă”; practici frauduloase; practicile incorecte și frauduloase care afectează direct consumatorii de servicii publice/ private.
Imbunătăţirea sistemului de control intern managerial prin implicarea de mecanisme preventive şi de detectare a fraudelor.
Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care, deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei şi neglijenţa.
Etică şi integritate, în conformitate cu prevederile legii nr.99/2016.
Măsuri necesare a fi adoptate de către autoritatea contractantă, pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese.
Reguli de respectat atunci cand autoritatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese.
Sistemul PREVENT: preluarea informațiilor, secțiuni, avertismentul de integritate.
Avertismentul de integritate emis de ANI; lipsa acestuia sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorităţii contractante ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate.
Formularul de integritate; completare, persoane desemnate.
Răspunderea civilă şi penală, contravenţii, sancţiuni şi jurisprudenţă; necesităţi legislative.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.