Cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei  este autorizat ANC și dorește dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizatii.

Cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei se adresează personalului din cadrul instituţiilor publice, ministere, autorităţi publice locale, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor, salariaților din cadrul departamentelor de achiziții publice şi fonduri europene, pornind de la faptul că autoritățile contractante au obligația de a lua măsurile adecvate pentru a preveni, identifica și remedia conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Printre avantajele participării la cursul Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei  organizat de Expert Aktiv Group, se numară faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul, se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri
Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei

Av. dr. Cătalin VOINEA, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, experienţă universitară.
Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice.

AVANTAJE Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată,recunoscut de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie competențele dobândite.

Tematica
Expert Prevenirea şi Combaterea Corupţiei

Cadrul juridic actual de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei; reglementări naţionale şi comunitare.
Rolul expertului prevenire şi combatere a corupției, consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile anticorupție.
Inventarul şi specificul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; domeniile vulnerabile la corupţie – ierarhia situaţiilor de conflicte de interese.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii:
• proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
• selecţia informaţiilor; descrierea activităţii; prezentarea concluziilor;
• identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii; întocmirea programului de activităţi.
Infracţiuni cu achiziţii publice şi fonduri europene; identificarea neregulilor; prevenție şi combatere; înţelegeri anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Supravegherea planificării achiziţiilor publice; supravegherea procedurilor de derulare a achiziţiilor; supravegherea derulării contractelor; informarea conducerii instituţiei/organizaţiei.
Grupuri vulnerabile la corupţie; acte şi fapte de corupţie, strategii, politici publice, planuri de acţiune şi implementare.
Tehnici generale şi specifice de investigare a corupţiei; supravegherea conduitei personalului notificat.
Corupţia privată. Corupţia activă şi corupţia pasivă: „Marea corupţie” şi “Mica corupţie”; analiză şi distincţia dintre cele două niveluri ale corupţiei: „State Capture” şi „Corupţia administrativă”; practici frauduloase; practicile incorecte și frauduloase care afectează direct consumatorii de servicii publice/ private.
Imbunătăţirea sistemului de control intern managerial prin implicarea de mecanisme preventive şi de detectare a fraudelor.
Distincţia între acele fapte ale funcţionarilor care pot reprezenta infracţiuni de corupţie şi acele fapte care, deşi produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupţie: abuzul administrativ, eroarea, depăşirea competenţei şi neglijenţa…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII CAZARE * - HOTEL SINAIA: 980 LEI/PARTICIPANT TARIF SERVICII CAZARE * - HOTEL PALACE: 860 LEI/PARTICIPANT

* serviciile de cazare sunt opţionale.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 11/11/2021

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE