Cursul Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, aspecte practice privind cadrul normativ, litigii și executare silită, este autorizat ANC și se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor, inclusiv cele de achiziții publice.

De asemenea cursul Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, aspecte practice privind cadrul normativ, litigii și executare silită îşi propune să abordeze “exproprierea pentru cauză de utilizate publică” în raport cu dispoziţiile actelor normative în vigoare, pornind de la cadrul comun reprezentat de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, la cadrul special, respectiv Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean și local. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate cu privire la principiile ce trebuie respectate in cadrul procedurii de expropriere.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

AVANTAJE Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Se eliberează  Certificat de participare emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

Tematica
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

1. Sediul materiei. Prezentarea principiilor în materie de expropriere (Legea nr. 33/1994, Legea nr. 255/2010, actualizate la anul 2023). Privire asupra legislației secundare (H.G. nr. 799/2019 și H.G. nr. 53/2011, actualizate)
2. Care pot fi lucrările de utilitate publică, declarate în sensul legii?
3. Excepții procesuale în litigiile de expropriere. Excepții procesuale. Calitatea procesuală activă și calitatea procesuală pasivă în litigiile de expropriere. Reprezentarea expropriatorului în litigiile de expropriere.
4. Evaluarea despăgubirilor. Expertiza tehnică imobiliară. Obiective.
5. Aspecte privind punerea în executarea silită a hotărârilor privind plata despăgubirilor. Calitatea de debitor în procedura execuțională.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.